Uszczelniamy system!

Odsluchaj artykuł
Print Friendly, PDF & Email

W związku z podjętą Uchwałą Rady Gminy Rzekuń Nr XXV/185/2020 z dnia 23 czerwca 2020r. w sprawie nowego wzoru deklaracji śmieciowej prosimy mieszkańców Czarnowca o jak najszybsze złożenie dokumentu.
Uchwała Nr XXV/185/2020 Rady Gminy Rzekuń z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

Wydruk dokumentu wraz z informacją i ulotką trafi do Państwa – właściciela każdej nieruchomości.
Urząd Gminy w Rzekuniu dostarczy do każdej posesji dokumenty, które niezwłocznie trzeba będzie przekazać do UG.
Otrzymane dokumenty (papierowe) można będzie również wysłać pocztą elektroniczną jednak tylko w przypadku podpisu kwalifikowanego lub profilu zaufanego!

Rozwiązanie stosowane przez Urząd Gminy w Rzekuniu w sprawie dokumentów elektronicznych jest na obecne czasy zbyt przestarzałe:
– dostarczenie papieru osobiście do Urzędu Gminy,
– wysłanie papieru w kopercie poprzez pojawienie się na poczcie polskiej,
lub zbyt nowoczesne w przypadku dokumentu elektronicznego, bo dopuszcza wyłącznie wysłanie plik z podpisem kwalifikowanym.
W przypadku umożliwienia mieszkańcom wydrukowania deklaracji elektronicznej i po wypełnieniu, podpisaniu, zeskanowaniu i odesłaniu pliku na wskazany adres email ułatwiłoby setkom mieszkańców załatwienie sprawy. Dodatkową zaletą przesyłania dokumentów w formie elektronicznej to brak zbędnych odwiedzin w budynku Urzędu Gminy lub na poczcie polskiej przy obecnie panującej lub następnej fali pandemii!
Nie znamy na tę chwilę stanowiska urzędników czy pozwolą przesłać nasze deklaracje bez podpisu kwalifikowanego czy przez profil zaufany.
Z zasięgniętych informacji wynika, że obecnie jest decyzja o wyłącznie osobistym dostarczeniu bądź z podpisem elektronicznym.
Najkorzystniejszym rozwiązaniem dla “nowoczesnych – internetowych” mieszkańców byłby formularz interaktywny, który po wypełnieniu można było by wysłać na dowolny adres email lub przez profil zaufany ePUAP.

UWAGA!
Tracą moc dotychczasowe uchwały i wzory deklaracji, które mieszkańcy składali do Gminy.
NOWĄ DEKLARACJĘ MUSI ZŁOŻYĆ 100% ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY RZEKUŃ!

Przypominamy również, że obowiązek złożenia deklaracji powstaje w momencie rozpoczęcia budowy bądź najpóźniej 14 dni od chwili zamieszkania!

Wracamy zatem do tematu posta “USZCZELNIAMY SYSTEM”.

Donosicielstwo nie cieszy się a tym bardziej nie cieszyło w przypadku dawnych “raportów” do Komitetu Centralnego o tym, że sąsiad kupił sobie nowy pług, rower, samochód czy meble. Donosicielstwo w sprawie obowiązkowych opłat za śmieci przez nas wszystkich nie jest już traktowane jako złośliwość w stosunku do sąsiada a jedynie troskę o nasze prywatne finanse. Jeśli sąsiad nie płaci za śmieci to znaczy, że my za niego płacimy, a to już nie jest używając słów z walki sportowej – FAIR PLAY!
Urząd Gminy już dziś podejmuje kroki szczegółowej weryfikacji kto i ile osób wpisał na deklaracji oraz czy w ogóle pomimo zamieszkiwania ponad 14 dni złożono deklarację.

Prosimy o rzetelne przeliczenie domowników i nie zamieszczanie w deklaracji wyłącznie osób zameldowanych ale wszystkich, którzy na stałe zamieszkują daną nieruchomość. Obecnie nie ma obowiązku meldunkowego więc ilość osób zameldowanych nie równa się ilości osób zamieszkałych i produkujących śmieci.
W przypadku nieruchomości gdzie wszyscy zamieszkujący są zameldowani ale długotrwale (studia, delegacje zagraniczne itp.) nie przebywają w gospodarstwie należy razem z deklaracją złożyć dokument potwierdzający np:
– umowę bądź zaświadczenie wynajmu mieszkania z miasta odbywania studiów,
– umowę bądź zaświadczenie o zamieszkiwaniu w akademiku,
– umowę bądź zaświadczenie o pracy za granicą,
– itp.
W momencie powrotu ze studiów, delegacji itd. znów wraca obowiązkowy termin 14 dni na korektę deklaracji!

Dodatkowo do “uszczelnienia systemu” będzie użyty system elektroniczny (aplikacja), który pokaże operatorom śmieciarki, przy której nieruchomości się nie zatrzymywać i nie odbierać śmieci, bo jeszcze nie złożono deklaracji.
ZIELONA posesja – odbieramy
CZERWONA posesja – nie odbieramy … ale rejestrujemy ilość wystawionych śmieci.

SORTUJMY ŚMIECI!
Zapłacimy miesięcznie od osoby:
– 15zł bez odbioru BIO
– 20zł z odbiorem BIO
– 50zł za niesortowane.
Wpłaty miesięczne za rzeczywistą ilość osób wpłacamy na indywidualny rachunek bankowy przyznany podczas składania deklaracji. Można również płacić gotówką w UG bądź na poczcie.

ps. nowy druk deklaracji (elektroniczny) zamieścimy na naszej stronie gdy tylko pojawi się ona na stronie BIP UG.

AKTUALNY HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW ZNAJDUJE SIĘ TU (klik)

(SC)

Dodaj komentarz

Ułatwienia dostępności

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.