Wiata przy świetlicy jeszcze we wrześniu

Wiata przy świetlicy jeszcze we wrześniu

Granty z budżetu Mazowsza na doposażenie pięciu sołectw w tym dla Czarnowca przyznano gminie Rzekuń.

Gmina Rzekuń pozyskała 50 tys. złotych na zagospodarowanie terenów wiejskich w pięciu sołectwach. Środki pochodzą z Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021”.
10 tysięcy złotych otrzyma Czarnowiec.

Fundusze z budżetu Mazowsza zostaną przeznaczone na doposażenie wspólnej przestrzeni publicznej.
SPECYFIKACJA WIATY

Na placu wiejskim przy świetlicy w Czarnowcu powstanie wiata, która posłuży do spotkań lokalnej społeczności.

Pozostałe środki finansowe związane z realizacją zadania pochodzić będą z Funduszu Sołeckiego oraz z wkładu własnego gminy Rzekuń.

/MK/

Lepsza rozdzielczość: W1, W2, W3

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Dostępność