Zaproszenie na Zebranie Wiejskie 2021

Odsluchaj artykuł
Print Friendly, PDF & Email

ZEBRANIE WIEJSKIE – FUNDUSZ SOŁECKI 2022

W piątek 17 września 2021 r., o godz. 17:30 w Świetlicy Wiejskiej, w Czarnowcu odbędzie się Zebranie Wiejskie w sprawie przyjęcia wniosku dotyczącego realizacji przedsięwzięć sołectwa w ramach Funduszu Sołeckiego na 2022 rok.

Na 2022 rok sołectwo Czarnowiec ma do dyspozycji kwotę 35 919,59 zł.

Można jeszcze zgłaszać swoje pomysły do sołtysa, wraz z uzasadnieniem.
Wniosek może być uchwalony z inicjatywy sołtysa, rady sołeckiej lub co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa.
Zgłoszone we wniosku przedsięwzięcia muszą spełniać równocześnie trzy podstawowe warunki:

– są zadaniami własnymi gminy;

– służą poprawie życia mieszkańców;

– są zgodne ze strategią rozwoju gminy.

Fundusz sołecki to nie tylko pieniądze. Najważniejszą wartością funduszu sołeckiego jest to, że aktywizuje mieszkańców do wspólnych działań, służy budowaniu społeczeństwa obywatelskiego, uczy odpowiedzialności za lokalną społeczność i poszukiwania środków do realizacji miejscowych inicjatyw.

ZAPRASZAM SERDECZNIE WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW DO LICZNEGO UDZIAŁU!

Przebieg zebrania:

  1. Otwarcie
  2. Wybór przewodniczącego i protokolanta
  3. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku zebrania
  4. Sprawozdanie z pracy Sołtysa, Rady Sołeckiej i Rady Świetlicy
  5. Wystąpienie Wójta Gminy Rzekuń
  6. Przedstawienie wniosków na realizację pomysłów w ramach FS 2022
  7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wniosku na przedsięwzięcia sołectwa, na 2022 rok
  8. Wolne wnioski mieszkańców
  9. Zamknięcie

/Marek Karczewski – Sołtys/

Ułatwienia dostępności

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.