Spełnione marzenie ś.p. Eugeniusza Łępickiego

Odsluchaj artykuł
Print Friendly, PDF & Email

Gdy 31 sierpnia 2013 roku fetowano sukces po remoncie generalnym budynku świetlicy wiejskiej w Czarnowcu nie pisano i nie wspominano o rzeczach oczywistych, o których podczas takich ważnych prac zapomniano. O dziesiątej rocznicy oddania po remoncie pisaliśmy tu ->

Budynek świetlicy, który zbudowali mieszkańcy Czarnowca w latach 70-tych XX wieku, z własnych materiałów i własnymi siłami roboczymi miał również swoje gorsze lata i bez wsparcia gminy popadałby jedynie w ruinę.

W 2011 roku po przekazaniu terenu wraz z budynkiem w ręce gminy Rzekuń otworzyły się nowe możliwości uratowania zaniedbanej budowli. Budynek i grunt na wniosek ówczesnej sołtyski Wiesławy Milewskiej z poparciem Rady Sołeckiej w osobach: Anna Gwiazdowska, Marek Karczewski i Heronim Bursiewicz trafił pod zarząd rzekuńskich urzędników. Od tego momentu gmina mogła planować wszelkie inwestycje na przekazanym terenie.

Przed budynkiem, który miał być remontowany w 2012 roku stała okazała sosna – ok. 200 letnia (tak wynikało z opisów najstarszych mieszkańców Czarnowca) – wówczas Pani Zofii Sikorskiej lat. 89.
Wójt gminy Rzekuń Stanisław Godzina, który wtedy piastował miejsce w fotelu wójta stwierdził, że sosna będzie przeszkadzała mieszkańcom…
Postanowił ten niedoszły pomnik przyrody zlikwidować. Zlikwidować w ukryciu dnia 4 stycznia 2012 roku.
Na wniosek sołtyski z poparciem lub braku poparcia Rady Sołeckiej ze zdecydowanym sprzeciwem członka rady Marka Karczewskiego sosnę usunięto z placu przed świetlicą. Pisaliśmy o sośnie tu ->

W 2012 roku gmina rozpoczęła remont budynku.

Zmieniono dach, oklejono ściany zewnętrzne styropianem i wymieniono media wewnątrz. Wykonano nową instalację elektryczną, podłączono budynek do kanalizacji ściekowej i do sieci gazociągowej. Zburzono kilka ścian działowych, wycekolowano i umalowano wnętrza. Kuchnia zyskała wyposażenie w postaci lodówki, zmywarki, kuchni gazowej i innych. Budynek wypiękniał.

Jednak po kilku latach, gdy świetlica zaczęła żyć w trochę inny sposób niż wstępnie zaplanowano, zaczęto dostrzegać braki co niektórych funkcjonalności i podstawowe błędy, które popełniono podczas generalnego remontu.

Terakota na podłodze została ułożona bezpośrednio na betonowej posadzce, która bez żadnej izolacji leży na wysypanym w latach siedemdziesiątych piasku leśnym. W okresie jesienno-zimowo-wiosennym podłoga jest lodowata.
Zapomniano również przy remoncie o wygospodarowaniu, bądź domurowaniu zwykłego pomieszczenia gospodarczego, do którego można byłoby wstawić tak zwane “graty”. Nie przyszło nikomu wtedy do głowy, że w razie powstania w Czarnowcu Koła Gospodyń Wiejskich nie będzie gdzie postawić urządzeń niezbędnych do funkcjonowania koła.

Dziś zakupione urządzenia stoją w korytarzach oraz szatni. Dodatkowo dwa stoły do tenisa stołowego przekazane m.in. przez Pana Sławomira Kuźmińskiego zalegają w korytarzu.
Każdy dodatkowy element wyposażenia, który jest kupiony na potrzeby świetlicy jest przepychany z miejsca na miejsce. Z biegiem lat okazuje się jak nietrafiony był projekt przebudowy budynku.

Największym zaniedbaniem projektanta i inwestora było pominięcie w ówczesnych planach jakiejkolwiek wentylacji budynku! Zatkane przewody kominowe i wątpliwa w związku z tym wentylacja grawitacyjna nie spełniały swojej roli podczas wydarzeń.
Szczególnie było to zauważalne podczas odbywających się Balów Sylwestrowych, Balów Karnawałowych czy turniejów w tenisie stołowym (Mistrzostw Czarnowca).
Ściany, sufity, okna i posadzka “płynęły” gdy ludzie tańczyli bądź grali swoje mecze.

Już od rozpoczęcia remontu w 2012 roku Pan Eugeniusz Łępicki apelował o wentylację, bądź wymuszoną instalację systemu rekuperacji. Nie doczekał tego momentu. Jednak w pamięci mieszkańców pozostały jego prośby i marzenia. Podczas wrześniowych zebrań wiejskich w 2022 i w 2023 mieszkańcy jednogłośnie wyrazili wolę Pana Eugeniusza aby wreszcie budynek wyposażyć w potrzebne urządzenia wentylacyjne.

W 2022 i 2023 roku we wnioskach skierowanych do wójta gminy Rzekuń mieszkańcy postanowili przeznaczyć dwa razy po 20 000 zł na ten cel.
Pomimo komplikacji z realizacją inwestycji w roku 2023 udało się – chyba dzięki czuwającemu nad wszystkim pierwszemu Gospodarzowi Świetlicy.

Nad realizacją zadania wisiały czarne chmury, bo po ogłoszeniu w maju 2023 r. przetargu na wykonanie rekuperacji kwoty oferentów przekraczały możliwości naszego Funduszu Sołeckiego. Dodatkowo w późniejszym terminie jeden z pracowników gminnych przekazał informację sołtysowi, że taka rekuperacja zaszkodzi świetlicy. Pisaliśmy o obawach realizacji tu -> Pracownik stwierdził, że po konsultacjach z wójtem odstąpili od realizacji budowy systemu wentylacji.
Wisiała nad sołectwem utrata 20 000 tys. złotych.
Dopiero w listopadzie 2023 członek Rady Sołeckiej Pan Piotr Mierzejewski wskazał gminie wykonawcę, który może za przeznaczoną przez mieszkańców kwotę wykonać zaplanowaną inwestycję.
Losy rekuperacji ważyły się do ostatnich możliwych dni, bo przeznaczoną kwotę 20 000 zł z Funduszu Sołeckiego mogliśmy wydać jedynie do 31 grudnia 2023 r.

Wszystko jednak zakończyło się happy-end`em ale emocje jakie ufundował wójt Radzie Sołeckiej, Radzie Świetlicy i Sołtysowi pozostaną na zawsze.
Wójt, Sołtys, mieszkańcy przychodzą i odchodzą, ale to co pozostawimy po sobie w tak zwanych środkach trwałych, użytkują przez lata kolejne pokolenia. Budowa czy remont nie jest dla Sołtysa, Rady Sołeckiej, Rady Świetlicy tylko dla wszystkich korzystających z budynku mieszkańców.

Dziś pierwszy Gospodarz Świetlicy ś.p. Eugeniusz Łępicki byłby dumny z zamontowanej rekuperacji w budynku świetlicy wiejskiej w Czarnowcu.
Jego marzenie zostało spełnione przez wolę wspaniałych mieszkańców Czarnowca, którzy z uporem dążyli do realizacji Jego pomysłu.

Wczoraj jako pierwsza “odpaliła” nową instalację Pani Teresa Łępicka – Gospodyni Świetlicy w Czarnowcu.

Mamy wielką nadzieję na wieloletnie działanie potrzebnego urządzenia.

Dziękujemy jeszcze raz Panu Piotrowi Mierzejewskiemu za pilotowanie tej ważnej instalacji.

Rekuperację w Czarnowcu wykonała Firma “Green House – Instalacje dla Twojego domu”.
Dziękujemy Panu Sławomirowi i Jego profesjonalnej ekipie za dobrą robotę!

Rekuperacja w świetlicy działa od 15 stycznia 2024 roku.

Sołtys

Ułatwienia dostępności

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.