Ostatni dzwonek – dopisz się do listy wyborców

Odsluchaj artykuł
Print Friendly, PDF & Email

Decyzję o wpisaniu lub o odmowie wpisania do rejestru wyborców w gminie Rzekuń wydaje wójt w terminie 5 dni od dnia wniesienia wniosku.

Przepisy prawa wyborczego nie określają ostatecznego terminu, w którym wniosek powinien zostać złożony (np.: przed wyborami), gdyż rejestr wyborców jest stały, a nie prowadzony w związku z konkretnymi wyborami lub referendum. Z uwagi na to, nie ma znaczenia, kiedy wniosek zostanie złożony. Jednakże jeżeli wniosek o wpisanie do rejestru wyborców zostanie złożony np. w ostatnim dniu roboczym przed wyborami, decyzja w sprawie może nie być wydana w tym samym dniu!

Wójt przed wydaniem decyzji o wpisaniu lub o odmowie wpisania do rejestru wyborców osoby, jest obowiązany sprawdzić, w sposób przez siebie ustalony, czy osoba wnosząca wniosek o wpisanie do rejestru wyborców spełnia warunki stałego zamieszkania na obszarze danej gminy.

Mając na uwadze powyższe 5 dni na “weryfikację” mieszkańca musimy złożyć wniosek w Urzędzie Gminy najpóźniej w piątek 29 marca 2024 r.

Na stronie BIP Urzędu Gminy w Rzekuniu czytamy, że w piątek urząd czynny jest jedynie w godzinach 745-1300

Wpis do rejestru jest bezpłatny i dotyczy wszystkich wyborów/referendów.

Sprawę poruszaliśmy również tu: ->

Marek Karczewski

Ułatwienia dostępności

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.