I Zebranie Wiejskie kadencji 2019-2024

Odsluchaj artykuł
Print Friendly, PDF & Email

Na pierwsze Zebranie Wiejskie kadencji 2019-2024 przybyło 31 mieszkańców. W zebraniu uczestniczył również Wójt Gminy Rzekuń Pan Bartosz Podolak.

Sołtys Czarnowca Marek Karczewski złożył sprawozdanie z działań podjętych od 9.02.2019r.

Na wniosek Pana Marcina Wróblewskiego o rezygnację z funkcji członka Rady Świetlicy powołano jednogłośnie na to stanowisko Pana Marka Karczewskiego.
Obecny skład Rady Świetlicy to:
Zenon Dzwonkowski, Marek Karczewski, Joanna Leszczyńska, Eugeniusz Łępicki, Paulina Mierzejewska.

Na zebraniu poruszono tematy:
1. Sprawozdanie sołtysa z działalności
2. Fundusz sołecki
3. Melioracja, drożność rowów
4. Nadanie nazw ulic
5. Ustawowe oznaczanie nieruchomości
6. Kanalizacja-podłączenie, szamba- wywóz
7. Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych
8. Imprezy i wydarzenia w Czarnowcu
9. Wolne tematy i wnioski mieszkańców.

Sprawozdanie:
35 podatników dokonało wpłaty pierwszej raty podatku u sołtysa, co stanowi kwotę ponad 600 zł.

ad. 1
– powieszono na tablicach ogłoszeń (5 szt.) tabliczki informacyjne ze składem Rady Sołeckiej, Rady Świetlicy i kontaktem do sołtysa. Dane do kontaktu z sołtysem są również zamieszczone na stronie Rzekun.pl w zakładce SOŁECTWA i na stronie Czarnowiec.pl;
– zostały złożone pisma do Urzędu Gminy w sprawie zamontowania lamp na ul. obok Państwa Różańskich (skrzyżowanie z ul. Słoneczną);
– złożony został wniosek o remont drogi 2588W – koło Państwa Cieńkowskich;
– złożony został wniosek o budowę wodociągu przy ul. Słonecznej do Państwa Kobrzenieckich;
– złożony został wniosek o pielęgnację lip przy kapliczce obok Państwa Mikulskich (skrzyżowanie z ul. Lazurową) – sołtys otrzymał odpowiedź z ZDP o wykonaniu pielęgnacji do 30 kwietnia 2019 r.;
– złożony został wniosek o utwardzenie drogi 416/1 na Sacharynie do Państwa Kucińskich oraz naprawienie przepustu na rowie melioracyjnym przy tej samej drodze;
– złożony został wniosek o naprawę wyrw w jezdniach: ul. Działkowa i ul. przy kapliczce na drodze 2588W;
– zgłaszano kilkakrotnie do ZOG (Pani dyrektor i Pana Krystiana Zalewskiego) problem wyrównania ulicy Leśnej od asfaltu do lasu w celu dogodnego dojazdu rolników do pól;
– ustawiono dwie nowe tablice informacyjne przy ul. Jodłowej i Słonecznej. Obecnie ustawionych jest 5 tablic:
1. przy świetlicy od strony drogi 2550W,
2. przy ul. Sosnowej,
3. przy ul. Działkowej,
4. przy ul. Jodłowej,
5. przy ul. Słonecznej – Czarnowiec Kolonia;
Zamówiono dodatkowo w ZOG dwie tablice na ulicę Lazurową i okolice Sosnowej od strony Tobolic, przy posesjach Państwa Sikorów.
– odbyła się interwencja zabrania zagryzionego psa. Koszt dla gminy 450zł, zabranie żywego ok. 1300 złotych;
– podczas pierwszego posiedzenia Rady Sołeckiej (13 marca 2019) jednogłośnie wybrano na Przewodniczącą Panią Aldonę Grono z ul. Dębowej na osiedlu Działkowym;
– uruchomiono stronę Czarnowiec.pl – domenę zakupił i stronę buduje Pan Krzysztof Świeczkowski z ul. Dzikiej Róży – strona niebawem ruszy pełną parą;
– zgłoszono do Ergo Hestia zdarzenie – wypadek mężczyzny, który 1 kwietnia 2019 wjechał samochodem osobowym na przydrożną kapliczkę przy ul. Słonecznej (koło Państwa Żebrowskich). Kapliczka została doszczętnie zniszczona. Czekamy na likwidatora szkód i poszukujemy wykonawcy remontu/budowy nowej kapliczki

ad. 2
W budżecie gminy zaplanowano w 2018 roku kwotę 25.540,75 zł na fundusz sołecki Czarnowca. Zebranie wiejskie dnia 21 września 2018 roku zdecydowało o następującym podziale tej kwoty: oświetlenie uliczne Jesionowa, Cisowa, Baśniowa – 21.040,75 zł., lustro przy ul. Baśniowej – 1000 zł., progi zwalniające ul. Dzikiej Róży – 2000 zł., Festyn Rodzinny – 1500 zł

ad. 3
Utrzymywanie urządzeń melioracji wodnych zgodnie z ustawą Prawo wodne należy do zainteresowanych właścicieli gruntów, przez których działkę przebiega rów, a jeżeli urządzenia te są objęte działalnością spółki wodnej działającej na terenie gminy (i płacą wynikające z tego składki) do tej spółki. Omawianą kwestię reguluje art. 205 ustawy Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r. Przypomina się również o obowiązku płukania przepustów na rowach melioracyjnych, tam gdzie rów został zasypany – położono dreny. Rów musi być drożny

ad. 4 i 5
Ważną kwestią, szczególnie dla bezpieczeństwa i życia ludzkiego, jest szybkie dotarcie pomocy do posesji w razie nieszczęśliwego wypadku, zawału, udaru itd. Prośba do mieszkańców o przemyślenie nadania nazwy swojej nienazwanej jeszcze ulicy. To samo dotyczy posesji nieoznaczonych. Propozycja zamówienia jednolitych tablic. Oznaczenie posesji jest obowiązkiem właściciela. Wynika to z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne z 17 maja 1989 r. Tabliczki można zamówić u sołtysa – będą wykonane dla wszystkich takie same (wg wzoru 30×21).

ad. 6
Problem szamb, które niestety są uciążliwe dla sąsiadów. Nie wszyscy stosują się do obowiązku regularnego wywozu bądź też szczelności szamba. W najbliższym okresie będzie już wymagane okazanie się dokumentacją o odbiorze ścieków z przydomowych szamb. Na komisjach Rady Gminy trwały już rozmowy o zakupie dla gminy tzw. “szambiarki”, która świadczyłaby usługi po preferencyjnych cenach dla mieszkańców gminy.
Zwracamy się z prośbą do właścicieli posesji, którzy mają już w swojej ulicy kanalizację – o przyłączenie się do niej. Należy złożyć wniosek do OPWiK w Ostrołęce. Koszt 1 m3 to 7,05 zł

ad. 7
Pani Aldona Grono przybliżyła temat pozyskiwania dla naszej społeczności środków zewnętrznych. Nie udało się jednak w pierwszym etapie zyskać wsparcia na projektor i ekran do świetlicy

ad. 8
Planowane imprezy i wydarzenia w Czarnowcu.
1. Święcenie pokarmów 20 kwietnia 2019 (sobota) od 8:00-13:00.
2. I Czarnowiecka Wyprzedaż Garażowa 27 kwietnia 2019 (sobota) 9:00-13:00.
3. Święcenie Pól – sobota w maju.
4. Festyn Rodzinny (sobota) – prawdopodobny termin to 15 czerwca 2019 r. lecz jeszcze może ulec zmianie!
5. Mistrzostwa Seniorów 55+ 15 września 2019 (niedziela) – wyścig kolarski, Nordic Walking, bieg dzieci – z projektu polityki senioralnej Pani Kinga Sawicka z ZOG.
6. Krwawa Liga – dla honorowych dawców krwi – trwa – czekamy na chętnych, którzy dołączą do rywalizacji.
7. II Mistrzostwa Czarnowca w Tenisie Stołowym – grudzień 2019

ad. 9
wolne wnioski, w których zwracano się do panów wójta i sołtysa:
– o przepłukanie przepustu przy ul. “Goworowskiej” pod drogą powiatową nr 2588W,
– mieszkańcy ul. Cisowej zwracali się o dołączenie do projektu budowy kanalizacji i nawierzchni bitumicznej do końca tej ulicy,
– mieszkańcy ulicy “głównej” na zakręcie przy wjeździe od Rzekunia wnioskowali o podjęcie działań w celu spowolnienia ruchu rozpędzonych pojazdów jadących ul. Kościuszki (Rzekuń),
– mieszkańcy wnioskowali o montaż w świetlicy internetu bezprzewodowego;

Wójt Gminy Rzekuń Pan Bartosz Podolak poruszył tematy budowy kanalizacji w ul. Świerkowej, Topolowej i Cisowej. Przybliżył również mieszkańcom tematy związane z dużymi inwestycjami w Gminie Rzekuń takimi jak budowa żłobka, utworzenie Domu Seniora, budowy i remontu dróg, budowy tężni solankowej i wielu innych ważnych inwestycji.
Zaprosił do aktywnego udziału w szkoleniach dla mieszkańców gminy i innych wydarzeniach kulturalnych i sportowych.

Zebranie odbyło się 5 kwietnia 2019r. (piątek) o godz. 19:00 w świetlicy wiejskiej przy ul. Dzikiej Róży 2

Na tym zebranie zakończono.
Dziękujemy za liczny udział.

Sołtys Marek Karczewski

Ułatwienia dostępności

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.