Opłaty za śmieci

Print Friendly, PDF & Email

Kontakt do ZGK w Ostrowi Mazowieckiej ul. Łąkowa 10, 07-300
29 645 73 24 lub 25

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wnosić bez wezwania cztery razy w roku!
Wpłat należy dokonywać przelewem na rachunek Urzędu Gminy w Rzekuniu, ul. Kościuszki 33, 07-411
W tytule np.: Śmieci I kwartał 2020, ul. Sportowa 13

Numer rachunku INDYWIDUALNEGO otrzymaliście Państwo podczas podpisywania umowy na odbiór śmieci.

TERMINY WPŁAT

  1. za I kwartał (styczeń, luty, marzec) – do 15 marca,
  2. za II kwartał (kwiecień, maj, czerwiec) – do 15 maja,
  3. za III kwartał (lipiec, sierpień, wrzesień) – do 15 września,
  4. za IV kwartał (październik, listopad, grudzień) – do 15 listopada.

OPŁATY ZA MIESIĄC
15 zł/osoba – śmieci sortowane (bez odbioru BIO);
20 zł/osoba – śmieci sortowane (z odbiorem BIO);
50 zł/osoba – śmieci NIESORTOWANE.