Spis ulic

Print Friendly, PDF & Email
lpnazwauwagiNr
Geodezyjny
ZARZĄDCA
04403Wdroga na terenie sołectwa418powiat
02550W droga na terenie sołectwa 420,422,430,438/1 powiat
0droga wewnętrznaod Sosnowej w lewo416/1, 416/2gmina
0droga wewnętrznaod Sosnowej w Lewo49/9prywatna
1Akacjowaod DP2550W w lewo441/2
gmina
2Baśniowaod Działkowej w lewo94/13, 94/17
gmina
3Błękitnaod Lazurowej w prawo453/5
prywatna
4Brzozowaod Dębowej w prawo13/26,103/27
gmina
5Bukowaod Leśnej w lewo184/5, 184/10
gmina
6Cisowaod Leśnej w prawo245/7
gmina
7Dębowaod Działkowej w prawo103/31, 103/41,
103/55, 103/71
gmina
8Działkowaod DP4403W w lewo103/45, 104/50
gmina
9Dzikiej Różyod DP2550W w prawo450
gmina
10Głogowaod Sosnowej w lewo58/16gmina
11Jarzębinowaod Akacjowej w prawo323/2
gmina
12Jesionowaod Leśnej w lewo187/8
gmina
13Jodłowaod DP4403W w prawo153
gmina
14Kasztanowaod DP4403W w prawo417/2
gmina
15Klonowaod Leśnej w prawo249/1, 249/4
prywatna
16Lazurowaod DP2550W w prawo88/3
gmina/prywatna
17Leszczynowaod Słonecznej w prawo427gmina
18Leśnaod DP2550W w lewo433
gmina
19Łącznagranica Czarnowiec-Tobolice87/1, 126/3gmina
20Modrzewiowaod Sosnowej w prawo19/17, 19/12,
19/9, 19/14
prywatna
21Nad Stawemod Kasztanowej w lewo51/18, 52/32, 52/35prywatna
22Polnaod Leszczynowej w prawo361prywatna
23
Porannej Rosyod Dzikiej Róży w lewo165/15gmina
24Słonecznaod DP2550W w lewo432powiat
25Sosnowaod DP4403W w prawo414
powiat
26Szafirowaod Lazurowej w prawo88/26prywatna
27Świerkowaod Sosnowej w prawo12/22
gmina
28Topolowaod Działkowej w prawo104/47, 104/72
gmina
29Turkusowaod DP2550W w prawo88/40
gmina
30Wierzbowaod DP2550W w lewo322/13
prywatna
31Złota od DP2550W w prawo 415gmina