Spis ulic

lpnazwauwagiNr
Geodezyjny
ZARZĄDCA
1Akacjowaod Głównej w lewo441/2
gmina
2Baśniowaod Działkowej w lewo94/13, 94/17
gmina
3Błękitnaod Lazurowej w prawo453/5
prywatna
4Brzozowaod Dębowej w prawo13/26,103/27
gmina
5Bukowaod Leśnej w lewo184/5, 184/10
gmina
6Cisowaod Leśnej w prawo245/7
gmina
7Dębowaod Działkowej w prawo103/31, 103/41,
103/55, 103/71
gmina
8Działkowaod Goworowskiej w lewo103/45, 104/50
gmina
9Dzikiej Różyod Głównej w prawo450
gmina
10Głogowaod Sosnowej w lewo58/16gmina
11Jarzębinowaod Akacjowej w prawo323/2
gmina
12Jesionowaod Leśnej w lewo187/8
gmina
13Jodłowaod Goworowskiej w prawo153
gmina
14Kasztanowaod Goworowskiej w prawo417/2
gmina
15Klonowaod Leśnej w prawo249/1, 249/4
prywatna
16Lazurowaod Głównej w prawo88/3
gmina/prywatna
17Leśnaod Głównej w lewo433
gmina
18Modrzewiowaod Sosnowej w prawo19/17, 19/12,
19/9, 19/14
prywatna
19Porannej Rosyod Dzikiej Róży w lewo165/15gmina
20Słonecznaod Głównej w lewo432powiat
21Sosnowaod Goworowskiej w prawo414
powiat
22Świerkowaod Sosnowej w prawo12/22
gmina
23Topolowaod Działkowej w prawo104/47, 104/72
gmina
24Turkusowaod Głównej w prawo88/40
gmina
25Wierzbowaod Głównej w lewo322/13
prywatna