Harmonogram odbioru

03.07 CZW ZMIESZANE marzec
03.11 PON SZKŁO marzec
03.21 CZW ZMIESZANE marzec
03.26 Wt PLASTIK marzec
04.01 PON ELEKTRO kwiecień
04.04 CZW ZMIESZANE kwiecień
04.18 CZW ZMIESZANE kwiecień
04.30 Wt PLASTIK kwiecień
05.09 CZW ZMIESZANE maj
05.21 Wt GABARYTY maj
05.28 Wt PLASTIK maj
05.30 CZW ZMIESZANE maj
06.03 PON SZKŁO czerwiec
06.13 CZW ZMIESZANE czerwiec
06.25 Wt PLASTIK czerwiec
06.27 CZW ZMIESZANE czerwiec
07.11 CZW ZMIESZANE lipiec
07.23 Wt PLASTIK lipiec
07.25 CZW ZMIESZANE lipiec
08.08 CZW ZMIESZANE sierpień
08.20 Wt PLASTIK sierpień
08.22 CZW ZMIESZANE sierpień
09.02 PON SZKŁO wrzesień
09.05 CZW ZMIESZANE wrzesień
09.17 Wt PLASTIK wrzesień
09.19 CZW ZMIESZANE wrzesień
10.10 CZW ZMIESZANE październik
10.15 Wt ELEKTRO październik
10.22 Wt PLASTIK październik
10.24 CZW ZMIESZANE październik
10.29 Wt GABARYTY październik
11.07 CZW ZMIESZANE listopad
11.21 CZW ZMIESZANE listopad
11.26 Wt PLASTIK listopad
12.02 PON SZKŁO grudzień
12.05 CZW ZMIESZANE grudzień
12.19 CZW ZMIESZANE grudzień
12.24 Wt PLASTIK grudzień
2020
01.02 CZW ZMIESZANE styczeń
01.21 Wt PLASTIK styczeń
01.23 CZW ZMIESZANE styczeń
02.06 CZW ZMIESZANE luty
02.18 Wt PLASTIK luty
02.20 CZW ZMIESZANE luty