Kontakt z dzielnicowym

Gmina Rzekuń

Dzielnicowy Rzekuń:
asp. szt. Sławomir Bączkowski
696-497-168, 29 760 14 91
dzielnciowy.rzekun1@ra.policja.gov.pl

Dzielnicowy Czarnowca:
telefon kom.
telefon stacjonarny: 29 760 14 91
adres e-mail: dzielnicowy.rzekun2@ra.policja.gov.pl

Rejon: Borawe, Daniszewo, Czarnowiec, Tobolice, Dzbenin, Korczaki, Kamianka, Susk Stary, Susk Nowy, Ławy, Goworki, Drwęcz

Dzielnicowy, w pierwszej połowie 2019 roku, przeprowadza działania priorytetowe związane z występowaniem tzw. „dzikich wysypisk śmieci” na terenach leśnych w miejscowościach Czarnowiec, Drwęcz i Dzbenin.
Założony cel do osiągnięcia: usunięcie zalegających odpadów, wyeliminowanie zagrożenia z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa na wskazanym terenie.
Podmioty współpracujące: Sołtys Wsi Dzbenin, Czarnowiec, Drwęcz oraz Urząd Gminy w Rzekuniu, dyrektorzy placówek oświatowych w Dzbeninie i Drwęczy, Straż Leśna.

źródło: http://www.mazowiecka.policja.gov.pl/wos/prewencja/twoj-dzielnicowy/368,Gminy-Olszewo-Borki-Rzekun-i-Lelis.html