System sms

Drodzy mieszkańcy Czarnowca, informujemy, że gmina Rzekuń wprowadziła system powiadamiania za pośrednictwem krótkich wiadomości tekstowych (SMS). Celem systemu jest informowanie o ważnych sprawach dotyczących Naszej społeczności m.in.:
– o niebezpieczeństwach i zagrożeniach;
– o czasowych przerwach w dostawie energii elektrycznej, wody;
– dotyczących uroczystości, imprez organizowanych na terenie poszczególnych miejscowości i Gmin;
– o dotacjach, ulgach o jakie można ubiegać się w Gminie;
– o zebraniach wiejskich w poszczególnych miejscowościach, etc.

Poszczególne dziedziny będą uruchamianie sukcesywnie.

Aby skorzystać z usługi należy wysłać SMS pod numer 4777, podając w treści RZEKUN02

Usługa jest bezpłatna, a koszt wysyłki wiadomości na numer 4777 jest zgodny z cennikiem Państwa operatora i jest równowartością wysłania wiadomości do polskich operatorów.
Więcej informacji na stronie Gminy Rzekuń: https://www.rzekun.pl/z-gminy/5003-serwis-sms-dla-mieszkacow.html

UWAGA!
Operatorem systemu jest Gmina Rzekuń.
Numery wykorzystywane są tylko i wyłącznie do powiadomień SMS z UG Rzekuń.
Informacje o właścicielu tylko do dyspozycji UG Rzekuń i tylko w celu informacyjnym.
ZACHĘCAMY!