Rada Sołecka Czarnowca

  • SKŁAD RADY SOŁECKIEJ OD 9.02.2019r.
  • Aldona Grono – Przewodnicząca Rady Sołeckiej
  • Anna Gwiazdowska
  • Agnieszka Kośnik
  • Sławomir Kuźmiński
  • Teresa Łępicka
  • Jolanta Michniewicz
  • Piotr Mierzejewski