Kalendarium

2020

sołtys: Marek Karczewski
26 listopada – Pierwsza w historii Gminy Rzekuń “wystawka”. “czarnowiecki czarny czwartek – ccc”. W dniach 26-29.11 mieszkańcy otrzymali możliwość wystawienia dobrych gabarytów i elektrośmieci. Każdą wystawioną rzecz można było sobie wziąć za darmo!
17 lipca – 3 “Wyprzedaż Garażowa”. Organizator: Marek Karczewski, Teresa Łępicka.

2019

sołtys: Marek Karczewski
19 września – Oddanie do użytku pierwszego w powiecie ostrołęckim obiektu dla dyscyplin sportowych na kółkach Pump Track “na Czarnowcu”. Administratorem zostaje Marek Karczewski. Inwestor Gmina Rzekuń, Wójt Bartosz Podolak, powiat ostrołęcki, Starosta Stanisław Kubeł, “Mazowiecki Instrument Wsparcia Infrastruktury Sportowej – Mazowsze 2019”
15 września – 2 “Wyprzedaż Garażowa”. Organizator: Marek Karczewski, Teresa Łępicka.
27 kwietnia – Pierwsza w historii Gminy Rzekuń “Wyprzedaż Garażowa”. Organizator: Marek Karczewski, Teresa Łępicka. Przed świetlicą wiejską każdy kto tylko chciał, mógł sprzedawać za przysłowiową złotówkę swoje „skarby”.

2018

sołtys: Milewska Wiesława
20 września – Otwarcie Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Domu dla Dzieci przy ul. Turkusowej 6. Inwestor: Powiat Ostrołęcki, Starosta Stanisław Kubeł, Krzysztof Parzychowski. Pierwszy dyrektor Krzysztof Żebrowski. Dom dla 14 dzieci.

2017

sołtys: Milewska Wiesława
13 października – Otwarcie pierwszej siłowni napowietrznej przy świetlicy. Inwestor: Gmina Rzekuń, Wójt Stanisław Godzina, radna Czarnowca, Bogumiła Dzwonkowska.
8 sierpnia – Otwarcie pierwszego placu zabaw przy świetlicy. Inwestor: Gmina Rzekuń, Wójt Stanisław Godzina, radna Czarnowca Bogumiła Dzwonkowska.
11 lipca – Wykonanie i oddanie do użytku nawierzchni bitumicznej na drodze 427, (obecnie Leszczynowa) – odcinek do drogi 425 (345m). Inwestor Gmina Rzekuń. Wnioskodawca Radna Czarnowca Bogumiła Dzwonkowska i sołtys Wiesława Milewska. Wykonawca VIKBUD Robert Wierzbowski z Ostrołęki. Koszt 118 tys zł.

2016

sołtys: Milewska Wiesława
6 września – Wykonanie i oddanie do użytku nawierzchni bitumicznej na ulicach Dębowej i Brzozowej – odcinki do istniejących zabudowań. Inwestor Gmina Rzekuń. Wnioskodawca Radna Czarnowca Bogumiła Dzwonkowska.

2015

sołtys: Milewska Wiesława
12 listopada – V edycja akcji “Ratujmy kasztanowce” przy ul. Kasztanowej. Organizator Ewa Borkowska nauczycielka z SP Rzekuń. Współorganizator Nadleśnictwo Ostrołęka. Akcja trwa od 2011r.

2014

sołtys: Milewska Wiesława
28 października – IV edycja Ratujmy Kasztanowce. Dzieci z SP Rzekuń grabią liście przy ul. Kasztanowej. Organizator: Ewa Borkowska (Szkolne Koło Towarzystwa Przyjaciół Lasu). Leśnik Krzysztof Zgorzelski.

2013

sołtys: Milewska Wiesława
23 grudnia – Uruchomienie pierwszej linii komunikacji miejskiej nr 22. Wykonawca: Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o. o. w Ostrołęce. Prezes Ryszard Chrostowski. Trasa: Dw. PKS – Osiedle Centrum – Szpital Spec. – Tobolice – Czarnowiec – Rzekuń. Inwestor Rada Gminy Rzekuń, Przewodniczący Edward Gryczka, Wójt Stanisław Godzina. Pomysłodawcy/wnioskodawcy: Marek Karczewski, Agnieszka Wierzbowska, Bogumiła Dzwonkowska.
30 października – Wykonanie i oddanie do użytku nawierzchni bitumicznej na ulicach Dzikiej Róży (cała) i Leśnej (do ul.Jesionowej). Inwestor Gmina Rzekuń.
31 sierpnia – Otwarcie Świetlicy Wiejskiej po remoncie. Inwestor Gmina Rzekuń, Wójt Stanisław Godzina. Wsparcie: PROW za pośrednictwem Stowarzyszenia LGD Zaścianek Mazowsza i Urzędu Marszałkowskiego. Kazimierz Mitelsztedt- wykonawca inwestycji. Całkowity koszt prac to 220 939,70 zł. Gmina na remont otrzymała 19 999,99 zł unijnej dotacji z Urzędu Marszałkowskiego.

2012

sołtys: Milewska Wiesława
12 listopada – Akcja “Ratujmy kasztanowce” przy ulicy Kasztanowej. Dzieci ze Szkoły Podstawowej w Rzekuniu grabią liście. Organizator Ewa Borkowska nauczycielka z SP Rzekuń. Współorganizator Nadleśnictwo Ostrołęka. Akcję zapoczątkowano w 2011r.
4 stycznia – Wycięto 200-letnią sosnę rosnącą przy świetlicy. Zniknęła w kilka godzin! Zleceniodawca Gmina Rzekuń, Wójt Stanisław Godzina. Opinia wydana o sośnie “mówiła”, że drzewo ma 75 lat, a mieszkańcy, którzy mieli w 2012r. lat 90 twierdzili, że ona zawsze była tak duża za Ich młodzieńczych lat.

2011

sołtys: Milewska Wiesława
16 października – V Bieg AG bez limitu Ostrołęka i okolice. Kontynuacja biegu zainaugurowanego w 2009r. w Czarnowcu. Trasa Rzekuń-Czarnowiec-Daniszewo-Rzekuń. Organizator: Marek Karczewski z członkami AG Bez Limitu: Jacek Kołakowski, Robert Biedka, Sławomir Saj, Paweł Maciejewski. Pomoc finansowa: Gmina Rzekuń, Wójt Stanisław Godzina, powiat ostrołęcki, starosta Stanisław Kubeł. Startowało ponad 100 zawodników. W plebiscycie “Sportowiec Roku” organizowanym przez Tygodnik Ostrołęcki na ręce organizatora Marka Karczewskiego trafiło wyróżnienie za najlepszą imprezę sportową w 2011r., na terenie działalności Tygodnika.

2010

sołtys: Milewska Wiesława
25 kwietnia – III Bieg AG bez Limitu Ostrołęka i okolice. Świetlica wiejska. Trasa 5 i 10km. Organizator: Marek Karczewski z członkami AG Bez Limitu: Jacek Kołakowski, Robert Biedka, Sławomir Saj, Paweł Maciejewski.

1980

sołtys: Rejch Mieczysław
wrzesień – Pobudowanie i oddanie do użytku drogi asfaltowej 2550W – drogi “głównej” w Czarnowcu prowadzącej do Rzekunia. Inwestor powiat ostrołęcki. Wykonawca Rejon Dróg Publicznych.

1978

sołtys: Rejch Mieczysław
październik – Pobudowanie Świetlicy wiejskiej. Inwestorzy: mieszkańcy sołectwa i Gmina Rzekuń. Wykonawcy: mieszkańcy Czarnowca, pokrycie dachu Lesław Kupis.

1966

sołtys: Gierłowski Stanisław
marzec – Budowa pierwszej linii telefonicznej. Telefon zamontowany u sołtysa. Wykonawca Urząd Poczty Polskiej.

1947

sołtys: Ryszard Złotkowski
14 sierpnia – Narodowe Zjednoczenie Wojskowe (NZW) morduje w Czarnowcu Wacława i Józefę Cudnych oraz dwie ich córki Krystynę i Stanisławę, dwoje młodszych dzieci ocalono. W uzasadnieniu wyroku było napisane: “członkowie byli w różny sposób uwikłani w pracę dla czerwonego reżymu”. To najprawdopodobniej XV Okręg NZW z Łomży pod dowództwem “Cygana” Jerzego Dominiaka był sprawcą tej tragedii. W innych okręgach NZW takie praktyki nie były stosowane. Członkowie w innych okręgach za podobne czyny byli pałowani albo musieli zjeść legitymację partyjną.

1945

sołtys: Ryszard Złotkowski
23 września – Tragedia czarnowiecka. W nocy z 22 na 23 września grupa rabusiów z pod Goworowa wyznaczyła mieszkańcowi Czarnowca haracz, który maiła odebrać pod domem Państwa Olkowskich. W nieszczęśliwym wypadku zginęło czterech członków Armii Krajowej Obywatelskiej, którzy chcieli pomóc w odbiciu okupu. Zginęli: Tadeusz Jakacki, Stanisław Perzanowski, Marian Kaczyński i Antoni Stepnowski. Przyczyną tragedii była przypadkowo wyciągnięta zawleczka granatu w kieszeni Tadeusza Jakackiego.