Rada świetlicy

  • Zenon Dzwonkowski,
  • Marek Karczewski,
  • Joanna Leszczyńska,
  • Eugeniusz Łępicki
  • Paulina Mierzejewska.