Kontakt do sołectwa

Print Friendly, PDF & Email

Sołtys – Marek Karczewski – 533 613 913
Czarnowiec ul. 2550W 4, 07- 411 Rzekuń
rowerkarola@gmail.com
BNP 43 1600 1462 1837 2578 7000 0001

Rada sołecka

 • Aldona Grono – Przewodnicząca Rady Sołeckiej
 • Anna Gwiazdowska
 • Agnieszka Kośnik
 • Sławomir Kuźmiński
 • Teresa Łępicka
 • Jolanta Michniewicz
 • Piotr Mierzejewski

Rada świetlicy

 • Teresa Łępicka – Gospodyni Świetlicy Wiejskiej 603 620 818
 • Zenon Dzwonkowski,
 • Marek Karczewski – 533 613 913
 • Joanna Leszczyńska,
 • Paulina Mierzejewska.

Radna Czarnowca

 • Sylwia Anna Wojsz – Tobolice 692 857 838
  an-wojs@o2.pl

Sołectwo

Świetlica Wiejska, ul. Dzikiej Róży 2
07-411 Rzekuń
wiesczarnowiec@gmail.com
Kontakt przez facebook