Prawo lokalne

W Polsce do właściwości rady gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej.
Rada gminy jest organem stanowiącym i kontrolnym gminy (uchwałodawczym).

W Gminie Rzekuń, Rada Gminy składa się z 15 radnych.

Po wszelkie informacje dotyczące uchwał zapraszamy na stronę BIP Urzędu Gminy w Rzekuniu.

SKŁAD RADY GMINY

UCHWAŁY RADY GMINY

TRANSMISJE OBRAD RADY GMINY