Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Print Friendly, PDF & Email

Czarnowiec położony jest w gminie Rzekuń, dla której uchwalono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Całość uchwały dostępna jest na stronie gminy Rzekuń.

Części planu dotyczące wsi Czarnowiec dostępne są pod następującymi adresami:

Plan w skali 1:5000: https://www.rzekun.pl/pliki/PZP/1%3A5000/Czarnowiec%201_5000.pdf
Plan w skali 1:2000: https://www.rzekun.pl/pliki/PZP/1%3A2000/CZARNOWIEC/

Uchwałą Rady Gminy w Rzekuniu z dnia 28 czerwca 2000 r. (Nr XIII/106/2000) w sprawie zmian w miejscowym ogólnym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Rzekuń dokonano zmian planu w części dotyczącej m.in. Czarnowca.
Uchwała zmieniająca dostępna jest na stronie gminy: https://www.rzekun.pl/pliki/PZP/zmiany/XIII_106_2000_m/XIII_106_2000_m_t_oryg.pdf.
Fragmenty dotyczące Czarnowca dostępne są pod adresami:
https://www.rzekun.pl/pliki/PZP/zmiany/XIII_106_2000_m/XIII_106_2000_m_m_1_2_oryg.tif
https://www.rzekun.pl/pliki/PZP/zmiany/XIII_106_2000_m/XIII_106_2000_m_m_1_2a_oryg.tif
https://www.rzekun.pl/pliki/PZP/zmiany/XIII_106_2000_m/XIII_106_2000_m_m_2_2_oryg.tif
https://www.rzekun.pl/pliki/PZP/zmiany/XIII_106_2000_m/XIII_106_2000_m_m_2_2a_oryg.tif
https://www.rzekun.pl/pliki/PZP/zmiany/XIII_106_2000_m/XIII_106_2000_m_m_2_2b_oryg.tif

Wyświetl mapę na pełnym ekranie

Ułatwienia dostępności

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.