Zebranie Wiejskie w sprawie wydatkowania Funduszu Sołeckiego

Odsluchaj artykuł
Print Friendly, PDF & Email

Co to jest “Fundusz Sołecki”?

  • Fundusz sołecki jest formą budżetu partycypacyjnego.
  • Fundusz sołecki to środki finansowe wyodrębnione w budżecie gminy, które są zagwarantowane dla sołectw na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków ich życia. To zebranie wiejskie – czyli mieszkańcy danego sołectwa podejmują decyzje na co mają zostać wykorzystane przydzielone środki finansowe. Dlatego też, to samym mieszkańcom zależy na tym, aby środki były wydawane w sposób prawidłowy i efektywny.
  • Ustawą o funduszu sołeckim wprowadzono zestandaryzowany system wsparcia inicjatyw lokalnych, który umożliwia realizację ważnych społecznie przedsięwzięć na terenie sołectwa. Dzięki ustawie o funduszu sołeckim nastąpił znaczny wzrost aktywności społecznej i inicjatyw obywatelskich na terenach wiejskich.

Dnia 20 września 2019r. o godz. 19:00 odbyło się Zebranie Wiejskie w świetlicy, którego głównym celem było rozdysponowanie środków z funduszu sołeckiego na 2020 rok.
Na zebranie przybyli także: wójt gminy Rzekuń Bartosz Podolak i radna gminna Sylwia Wojsz.
Frekwencja na zebraniu – 19 osób.
Przed głosowaniem podsumowałem okres działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej od ostatniego spotkania, czyli 14.06.2019r. i poruszyłem bieżące sprawy sołectwa.
Na 2020 rok kwota wydzielona w budżecie gminy dla mieszkańców Czarnowca w ramach Funduszu Sołeckiego to 26697,63zł.
Jak go wydamy?

  1. Drogowskaz Działkowa – 900,00 zł
  2. Lampa solarowa na skrz. goworowska – ul. Działkowa – 3 097,63 zł
  3. Zakup usług i materiałów na Piknik Rodzinny, na Dzień Dziecka – 3 000,00 zł
  4. Wiata w obrębie świetlicy – I etap – 6 300,00 zł
  5. Wyposażenie placu przed świetlicą – 500,00 zł
  6. Wyposażenie placu zabaw w sołectwie – 7 000,00 zł
  7. Wyposażenie świetlicy wiejskiej – 5 900,00 zł

Mieszkańcy jednogłośnie przyjęli ten wniosek.

Mieszkańcy poruszali również wiele kwestii dotyczących Czarnowca oraz gminy. Na pytana odpowiadał wójt Bartosz Podolak i radna gminna Sylwia Wojsz.
Dziękuję mieszkańcom za przybycie i merytoryczną dyskusję.

Marek Karczewski – sołtys

1 komentarz do “Zebranie Wiejskie w sprawie wydatkowania Funduszu Sołeckiego”

Dodaj komentarz

Ułatwienia dostępności

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.