Zaszczepiłeś psa?

Odsluchaj artykuł
Print Friendly, PDF & Email

Posiadamy psa (psy) – nie mamy obowiązku?
To stwierdzenie może być mylne!
Dnia 11 stycznia 2020 roku w Czarnowcu odbyło się szczepienie psów przeciwko wściekliźnie.
Tylko około 10% populacji zamieszkałych mieszkańców Czarnowca stanowią psy, które zostały zaszczepione przeciwko wściekliźnie.
Czy zaszczepiono wszystkie psy i nie występuje zagrożenie pogryzienia przez nieszczepionego psa?
Te odpowiedzi znają właściciele, którzy mówią podczas wizyty lekarza weterynarii ” to nie moje psy” – weterynarz wchodzi na podwórko gdzie kilka psów biega wokół właściciela posesji … ale to nie jego psy!
Takie słowa usłyszał lekarz weterynarii, który w Czarnowcu dnia 11 stycznia 2020 roku przybył zaszczepić psy u mieszkańców naszej wioski.

Obowiązek szczepień psów, za których brak grozi grzywna do 5 000 zł. Zgodnie art. 85 ust. 1a ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt właściciele zobowiązani są zaszczepić psy przeciwko wściekliźnie w terminie 30 dni od dnia ukończenia przez psa 3. miesiąca życia, a następnie nie rzadziej niż co 12 miesięcy od dnia ostatniego szczepienia. Szczepień dokonywać może wyłącznie uprawniony lekarz weterynarii. Po przeprowadzeniu szczepienia posiadaczowi psa wydaje się zaświadczenie lub dokonuje się wpisu w paszporcie, co w przyszłości stanowić będzie dokument potwierdzający wywiązanie się właściciela z tego obowiązku w czasie interwencji podjętej przez straż miejską lub policję.

Spotykamy psy przyjazne i mniej przyjazne, groźne i te mniej groźne dla otoczenia. Właścicieli psów o każdym wspomnianym i niewspomnianym usposobieniu łączy jednak obowiązek wynikający z przepisów prawa.

Reasumując – właściciele zwierząt chcący cieszyć się zarówno zdrowiem swych pupili jak również własnym spokojem powinni wziąć sobie wspomniane ustawowe obowiązki do serca, aby w przypadku rutynowej lub zgłoszonej przez mieszkańca interwencji i stwierdzenia opisanych uchybień – nikt nie miał do nikogo pretensji w przypadku nałożenia właściwej dla wykroczenia kary.

W najbliższym okresie planowane są kontrole pod względem w/w wymagań ustawowych.
Przygotujcie Państwo dokumenty do kontroli!
Jeśli ktoś z mieszkańców przeoczył szczepienie psa proszony jest o dopełnienie obowiązku ustawowego!
Można zgłosić się do lekarza weterynarii zarejestrowanego w Krajowej Izbie Lekarsko – Weterynaryjnej Pana Andrzeja Rawy – 603-050-676

Dodaj komentarz

Ułatwienia dostępności

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.