Można dokonywać przyłączeń do kanalizacji sanitarnej.

Możliwość przyłączania się do sieci kanalizacji sanitarnej w Czarnowcu

Uprzejmie informujemy, iż Gmina Rzekuń uzyskała pozwolenie na użytkowanie wybudowanej kanalizacji sanitarnej w Czarnowcu oraz przekazała inwestycję do eksploatacji.
W związku z powyższym istnieje możliwość przyłączania nieruchomości do wybudowanej sieci w ul. Świerkowej.

W tym celu należy zgłaszać się do zarządcy sieci, tj. Ostrołęckiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Ostrołęce z siedzibą przy ul. Kurpiowskiej 21. Informację na temat warunków przyłączenia można uzyskać pod nr tel. 29 769 47 56 lub 29 769 47 38.

Mieszkańcy Czarnowca z ulicy Topolowej również czekają na pozwolenie, na użytkowanie kanalizacji odebranej w połowie marca 2020r.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz