Wtorek 28 kwietnia odbierają czarne i brązowe

Wtorek 28 kwietnia odbierają śmieci “czarne i brązowe”.

Pojemnik na bioodpady BRĄZOWY
kuchenne resztki roślinne: obierki, skórki od warzyw i owoców
resztki pochodzenia roślinnego (np. fusy po kawie i herbacie)
trawę, liście, drobne gałęzie
nie wrzucamy:
zwierzęcych resztek kuchennych
skorupek od jajek
odpadów zmieszanych
kości i odchodów zwierzęcych
drewna, popiołu, żwiru, kamieni

Pojemnik na odpady zmieszane CZARNY
zwierzęce odpady kuchenne: resztki mięsa, kości, skóry
skorupki od jajek
pieluszki jednorazowe
zanieczyszczony papier
ceramikę i tekstylia
odchody zwierzęce
popiół (zimny)
zwykłe żarówki żarnikowe
nie wyrzucamy:
baterii
pozostałych żarówek i świetlówek
lamp neonowych fluorescencyjnych i rtęciowych
farb i resztek lakierów
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz