Niewywiązywanie się ZGK w Ostrowi Mazowieckiej z umowy.

Odsluchaj artykuł
Print Friendly, PDF & Email

Podczas wczorajszego (26.05.2020r.) spotkania z mieszkańcami Czarnowca – drogi wewnętrznej oznaczonej numerem ewidencyjnym 415 poruszono wiele spraw, a jedną z nich był odbiór śmieci.
Postanowiłem skierować pismo z uwagami do władz Gminy w tej sprawie:

“Niewywiązywanie się ZGK w Ostrowi Mazowieckiej z umowy.
2020.05.26 Wójt Gminy Rzekuń Pan Bartosz Podolak
W związku z pojawiającymi się (od pierwszych dni realizacji umowy na odbiór nieczystości) praktykami niedostarczania worków foliowych do gromadzenia poszczególnych frakcji dla mieszkańców Czarnowca prosimy władze gminy o interwencję w tej sprawie. Każda nieruchomość w momencie odbioru śmieci powinna otrzymać trzy worki każdego koloru.
Praktyki są jednak inne, niektórzy mieszkańcy od samego początku realizacji przez ZGK z Ostrowi Maz. (od marca) nie otrzymali worków do gromadzenia odpadów.

Prosimy o podjęcie działań w zakresie wywiązywania się Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Ostrowi Mazowieckiej z umowy.
Dodatkowo zwracamy się z prośbą o uporządkowanie terminów odbiorów poszczególnych frakcji.
Przykładem mogą być ościenne gminy, w których przez cały rok kalendarzowy odbiór szkła odbywa się zawsze w czwartki, plastiku zawsze w piątki, zmieszanych zawsze we wtorki itd.
Intensywność odbioru jest również bardziej korzystna dla mieszkańców – wszystkie frakcje odbierane są co dwa tygodnie.
Przy okazji odbioru śmieci mieszkańcy zgłaszają również problem braku odbioru gabarytów w pierwszym półroczu oraz zaplanowany tylko jeden w półroczu 2020r. odbiór papieru. W większości nieruchomości Czarnowca nie pali się już papieru w piecach ze względu na przyłącza gazowe, zatem odbiór tej frakcji raz na pół roku stwarza mieszkańcom problemy.
Problemy przedstawione powyżej zostały poruszone na wczorajszym (wtorek 26.05.2020r.) zebraniu mieszkańców DROGI WEWNĘTRZNEJ NR 415 w Czarnowcu.
W imieniu mieszkańców proszę o wzięcie pod uwagę zgłoszonych niedociągnięć przy odbiorze śmieci podczas planowania harmonogramu odbiorów na drugie półrocze 2020 roku.
Z poważaniem Marek Karczewski Sołtys”

2 komentarze do “Niewywiązywanie się ZGK w Ostrowi Mazowieckiej z umowy.”

Dodaj komentarz

Ułatwienia dostępności

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.