Przypomnienie o opłatach za śmieci!

Odsluchaj artykuł
Print Friendly, PDF & Email

Przypomnienie o opłatach za śmieci!

Szanowni mieszkańcy Sołectwa Czarnowiec.

Przypominam, że od 1 sierpnia 2020r. obowiązują następujące opłaty od 1 osoby zamieszkującej w gospodarstwie:

  • 20 zł śmieci sortowane z odbiorem BIO;
  • 15 zł śmieci sortowane dla gospodarstwa z własnym kompostownikiem;
  • 50 zł śmieci niesortowane.
    STAWKI ZA 1 OSOBĘ / MIESIĄC.

Numery indywidualnych rachunków bankowych do dokonywania wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie uległy zmianie. Otrzymaliście je Państwo podczas składania deklaracji.
Wpłat dokonują Państwo za tyle osób ile zamieszkuje daną posesję!

Właściciele nieruchomości, którzy nie złożyły jeszcze deklaracji i nie wnoszą opłat za faktyczną ilość zamieszkujących osób proszone są o jak najszybsze wypełnienie obowiązku złożenia, bądź korektę w deklaracji ilości zamieszkałych osób.

Gmina Rzekuń w najbliższym czasie przystąpi do weryfikacji złożonych deklaracji “śmieciowych”.
Właściciele posesji bez spełniania obowiązku opłat za śmieci będą weryfikowani na podstawie: zużycia wody, zużycia energii elektrycznej, zużycia gazu, ilości odprowadzanych ścieków itp. Powyższe czynniki pomogą urzędnikom w naliczeniu opłat karnych za długość okresu zamieszkiwania bez uiszczania opłat za śmieci!

Uprzejmie proszę o terminowe dokonywanie wpłat.

Sołtys Czarnowca
Marek Karczewski

Ułatwienia dostępności

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.