Fundusz sołecki 2020 – nowe wyposażenie świetlicy

Nowe wyposażenie świetlicy – fundusz sołecki
Ukończono montaż wykonanych szafek na zamówienie do naszej świetlicy. Meble/usługa kosztowały nas 2100zł Brutto.
Fundusz na ten cel był uchwalony przez mieszkańców sołectwa w ubiegłym roku – TU

Co to jest “Fundusz Sołecki”?

  • Fundusz sołecki jest formą budżetu partycypacyjnego.
  • Fundusz sołecki to środki finansowe wyodrębnione w budżecie gminy, które są zagwarantowane dla sołectw na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków ich życia. To zebranie wiejskie – czyli mieszkańcy danego sołectwa podejmują decyzje na co mają zostać wykorzystane przydzielone środki finansowe. Dlatego też, to samym mieszkańcom zależy na tym, aby środki były wydawane w sposób prawidłowy i efektywny.
  • Ustawą o funduszu sołeckim wprowadzono zestandaryzowany system wsparcia inicjatyw lokalnych, który umożliwia realizację ważnych społecznie przedsięwzięć na terenie sołectwa. Dzięki ustawie o funduszu sołeckim nastąpił znaczny wzrost aktywności społecznej i inicjatyw obywatelskich na terenach wiejskich.

Fundusz uchwalony na zebraniu sołeckim dnia 4.09.2020r., na rok 2021 znajduje się TU
Poszczególne zadania do wykonania w następnym roku zgłosiło i ostatecznie przegłosowało o wydatkowaniu 18 osób zamieszkałych w Czarnowcu!

Marek Karczewski – Sołtys

Print Friendly, PDF & Email

1 komentarz do “Fundusz sołecki 2020 – nowe wyposażenie świetlicy”

  1. Kurumumuzca Yurt Dışı GMP Denetimi Yapılan Tesis ve Denetlenen Faaliyetlere Ait Liste Ürün Tipi-1
    ve Ürün Tipi-19 İzinli Biyosidal Ürünler Listesi; Kurumumuz
    Tarafından Onaylanan Faz 1 Klinik Araştırma Merkezleri; Kurumumuz Tarafından Onaylanan BY/BE Merkezleri; Ruhsatlı Ürünler Listesi; Küb Kt Listesi.

    Odpowiedz

Dodaj komentarz