Kontrole umów śmieciowych!

Odsluchaj artykuł
Print Friendly, PDF & Email

Kontrole deklaracji śmieciowych!
Gmina Rzekuń przypomina.
Może ktoś zapomniał, może ktoś gdzieś dokument zawieruszył.
Może jednak lepiej złożyć deklarację niż płacić z odsetkami?
W bardzo prosty sposób każdy urzędnik oceni jak długo zamieszkujemy i ile potencjalnie wyprodukowaliśmy śmieci.
Wystarczy wprowadzić się do domu, odkręcić wodę, korzystać ze ścieków, prądu i gazu. Za te media są wystawiane rachunki przez rok, dwa, trzy, a za śmieci z tego okresu rachunków brak.
Czy w tym okresie nie produkujemy śmieci?
Gmina przypomina!
Proszę o potraktowanie sprawy jako pilna!
Marek Karczewski Sołtys
ps. mam jednak nadzieję, że tą wyrywkowo kontrolowaną miejscowością nie był Czarnowiec 🙂

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, iż od 14 grudnia 2020r. pracownicy Urzędu Gminy przeprowadzają kontrole złożonych przez mieszkańców deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nieruchomości. Kontrole dotyczą nieruchomości:

  • przed którymi wystawione są worki z odpadami, a których właściciele nie złożyli deklaracji,
  • których właściciele nie wystawiają odpadów, a zamieszkują daną posesję.

W wyniku dotychczas przeprowadzonych wyrywkowych kontroli stwierdzono, że na terenie Gminy Rzekuń znajdują się mieszkańcy, którzy nie złożyli deklaracji, tym samym nie płacą za śmieci, a wystawiają worki i pojemniki. Takie działanie powoduje, że płacą za nich pozostali mieszkańcy. Obowiązkowych pierwszych deklaracji nie złożyło ok. 30 zobowiązanych właścicieli w losowo wybranych miejscowościach. Kontrole będą prowadzone nadal.

System gospodarowania odpadami komunalnymi zorganizowany przez gminę powinien się samofinansować, co przekłada się na obowiązek ustalania wysokości ponoszonych przez mieszkańców gminy opłat na poziomie zabezpieczającym pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Warto pamiętać, że koszty, które nie bilansują się – obciążają pozostałych mieszkańców, którzy złożyli deklaracje o odpadach.

Wobec właścicieli nieruchomości, którzy nie złożyli deklaracji o odpadach prowadzone będzie postępowanie administracyjne.

W świetle przepisów art. 6m ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do wójta deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

W przypadku nie dopełnienia tego obowiązku zgodnie z art. 6o ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w razie niezłożenia deklaracji wójt określa w drodze decyzji wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.
Czytamy na stronie Rzekun.pl

Dodaj komentarz

Ułatwienia dostępności

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.