Co to za zima?

Odsluchaj artykuł
Print Friendly, PDF & Email

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG W ŚWIETLE PRAWA POLSKIEGO

Kierowco – chcesz zimą przejechać – przepuść, udostępnij drogę do odśnieżenia.
Zadaniem kierowców obsługujących specjalistyczny sprzęt do zimowego utrzymania dróg jest zapewnienie przejezdności. Sprzęty są szerokie, niektóre zajmują cały pas drogi zatem oczekując na odśnieżenie zjedź bądź w przypadku parkowania na ulicy zabierz samochód na podwórko.
Z obawy o uszkodzenie czyjegoś mienia – pojazdu pozostawionego w pasie drogowym – służby mogą omijać takie ulice, które podlegają odśnieżaniu.

Kto zarządza drogami?
Krajowe – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad,
Wojewódzkie – Zarząd Dróg Wojewódzkich,
Powiatowe – Zarząd powiatu,
Gminne – wójt, burmistrz, prezydent.
Prywatne – prywaciarz.

Zarządzenie Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie standardów zimowego utrzymania dróg krajowych dla których zarządcą jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad określa pięć standardów zimowego utrzymania dróg:
I – śnieg, szron, gołoledź mają być sprzątnięte do 2 godzin, błoto pośniegowe do 4 godzin – w Czarnowcu nie występuje.
II – śnieg, szron, gołoledź mają być sprzątnięte do 4 godzin, błoto pośniegowe do 6 godzin – w Czarnowcu nie występuje.
III – jezdnia powinna zostać odśnieżona, a śliskość zimowa zlikwidowana na skrzyżowaniach z utwardzonymi drogami publicznymi, liniami kolejowymi, na odcinkach o nachyleniu powyżej 4%, przystankach autobusowych.
IV – jezdnię należy odśnieżyć na całej szerokości, a po ustaniu opadów, śnieg może zalegać maksymalnie do 8 godzin.
V – jezdnię należy odśnieżyć w miejscach ustalonych przez zarząd drogi. Śnieg luźny może zalegać do 16 godzin, a śnieg zajeżdżony oraz zaspy mogą występować do 24h. W miejscach wskazanych przez zarządcę, gołoledź należy zlikwidować do 8 godzin.
STANDARD PRYWATNY – według uznania właściciela drogi.

Do działań służb zalicza się usuwanie śliskości zimowej (gołoledź, lodowica, śliskość pośniegowa), za pomocą jednej z trzech metod:

 • zapobiegawczą,
 • likwidacyjną,
 • zwiększania szorstkości.
  Metody te polegają na pokryciu jezdni środkami chemicznymi, niechemicznymi (piasek, kruszywo naturalne, sztuczne), lub jednoczesnym zastosowaniu środków chemicznych i naturalnych.

Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publiczny, określa środki chemiczne takie, które nie będą pogarszały stanu środowiska przyrodniczego, ale jednocześnie zapewniały bezpieczne poruszanie się po drodze.
Kontrowersyjny wydaje się zapis o jednoczesnym spełnieniu powyższych warunków:

 • niepogorszenia stanu środowiska przyrodniczego środkiem chemicznym,
 • zapewnienie bezpiecznego poruszania się po drodze.

KAŻDY ŚRODEK CHEMICZNY dopuszczony do stosowania w zimowym utrzymaniu dróg w Polsce wpływa negatywnie na środowisko przyrodnicze!
Dotyczy to w szczególności chlorku sodu, który w wielu krajach europejskich nie jest stosowany, z uwagi na prawny zakaz stosowania tej soli.
Sól stosowana na drogach, chodnikach, placach zabaw niszczy nie tylko lód, śnieg, gołoledź! Niszczy również samochody, obuwie, rowery i wszystko co w tym czasie porusza się po tej soli.

Prawny zakaz stosowania środków chemicznych bezpośrednio na świeży opad śniegu, wymusza na zarządcach zastosowanie w pierwszej kolejności metod mechanicznych.

RODZAJE ŚLISKOŚCI:
GOŁOLEDŹ – jest to rodzaj śliskości zimowej powstałej w wyniku utworzenia się warstwy lodu grubości do 1,0 mm na skutek opadu mgły roszącej, mżawki lub deszczu na nawierzchnię o ujemnej temperaturze.
LODOWICA – jest to rodzaj śliskości zimowej powstałej w wyniku utworzenia się warstwy lodu o grubości do kilku centymetrów z zamarznięcia nieusuniętej z nawierzchni wody pochodzącej ze stopnienia śniegu, lodu lub opadu deszczu.
ŚLISKOŚĆ POŚNIEGOWA – jest to rodzaj śliskości zimowej powstającej w wyniku zalegania na jezdni przymarzniętej do nawierzchni pozostałości nie usuniętego ubitego śniegu, pokrywającego ją całkowicie lub częściowo warstewką o grubości kilku milimetrów.
SZRON – jest to osad lodu, mający na ogół wygląd krystaliczny, przybierający kształt lasek, igiełek itp.
SZADŹ – jest to osad atmosferyczny utworzony z ziarenek lodu rozdzielonych pęcherzykami powietrza, powstający z nagłego zamarzania przechłodzonych kropelek wody (mgły lub chmury), gdy temperatura wyziębionych powierzchni jest niższa lub nieznacznie wyższa od 0°C.

Reasumując:

 • w Czarnowcu występują drogi ważne i ważniejsze, które są odśnieżane w miarę potrzeb przez służby gminne i powiatowe, nie mamy autostrad czy ekspresówek więc Gmina czy Powiat nie mają obowiązku utrzymania ich w stanie “czarnym”,
 • mieszkańcy z rozsądkiem powinni zgłaszać drogę do zimowego utrzymania,
 • użytkownicy pojazdów powinni stosować opony zimowe (w rowerach nie jest to obowiązkowe),
 • zalecamy zakupić łopatę do odśnieżania, najlepiej dwie – jedną na podwórko, drugą do auta,
 • parkować pojazdy na posesjach – nie w drodze/ulicy,
 • w razie intensywnych opadów śniegu zalecamy zakup nart biegowych – to naprawdę wspaniały sport poprawiający wydolność organizmu i odporności człowieka na wirusy 😉
 • zaopatrzyć rodzinę w sanki – dzieci uwielbiają śnieg 🙂
 • DOSTOSOWAĆ PRĘDKOŚĆ DO WARUNKÓW PANUJĄCYCH NA DRODZE!

Sołtys

Wczorajsze zabawy na śniegu Pana Mateusza i Jego rodziny z ul. Dzikiej Róży 🙂
Dzieci uwielbiają śnieg 🙂
Takim autobusem “ogórkiem”, w takie zimy sołtys dojeżdżał do szkoły 🙂

Dodaj komentarz

Ułatwienia dostępności

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.