Samochód nasz “przyjaciel”?

Odsluchaj artykuł
Print Friendly, PDF & Email

Samochód nasz “przyjaciel”?

Zamieszkiwanie wśród innych ludzi niesie za sobą w przeważającej części naszego życia same przyjemności, przyjaźnie, sympatie, wyrozumiałość.
Są jednak takie obszary życia, które każdy interpretuje trochę inaczej oraz istnieje powiedzenie “o gustach się nie dyskutuje”.

Sołtys to taka instytucja, która musi wysłuchać każdej strony i przyjąć “anonimowo” zgłoszenia w każdym zakresie, np;

 • zasypywania rowów melioracyjnych;
 • braku zgody na poprowadzenie światłowodu;
 • awarii oświetlenia ulicznego lub jego braku;
 • wylewania szamb na pola;
 • palenia plastikiem;
 • nielegalnej wycinki drzew;
 • fetoru z nawozów rolniczych;
 • podnoszenia gruntu wyżej niż u sąsiada;
 • poruszania się po drogach lokalnych samochodów o przekraczającej DMC;
  itp.

Może nie ostatnie, ale powtarzające się rozmowy z mieszkańcami Czarnowca o blokowaniu dróg/ulic przez pojazdy – zimą przy odśnieżaniu i latem przy robotach polnych wymuszają na mnie przybliżenie tematu naszego “przyjaciela” – samochodu i przepisów związanych z planowaniem parkingów oraz parkowania w obszarach pasów dróg publicznych.

Pierwsze

Planując zagospodarowanie swojej działki na wsi zapoznajmy się z przepisami dotyczącymi parkowania pojazdu lub pojazdów na własnej posesji. Pamiętajmy również o tym, że nawet gdy w danym momencie kupiliśmy działkę na łące i nie sąsiaduje tu na razie nikt, to za miesiąc, rok czy dwa będzie budował się kolejny dom.

Pytanie.
“Czy sąsiad może mieć pretensję o miejsce, gdzie parkujemy samochód?”
Jeśli miejsca do parkowania nie są wydzielone (na przykład na działce mamy tylko utwardzony podjazd bez zaznaczonego parkingu), to właścicielom nieruchomości często się wydaje, że samochody mogą parkować w dowolnym miejscu, na przykład tuż przy granicy z sąsiednią działką, co niekoniecznie może się podobać sąsiadom. W takich sytuacjach mogą oni prosić o interwencję organ nadzoru budowlanego.
Podstawa prawna:
Ustawa z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 z późn. zm.),
Rozporządzenie ministra infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1065 z późn. zm.),
Rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (DzU nr 109, poz. 917 z późn. zm.).

Odległość miejsc postojowych nie może być mniejsza niż:
7 m od placu zabaw dla dzieci, boiska dla dzieci i młodzieży, okien pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi w budynku opieki zdrowotnej, w budynku oświaty i wychowania, w budynku mieszkalnym (nie tylko położonym na tej samej działce, ale także na sąsiedniej), w budynku zamieszkania zbiorowego, z wyjątkiem: hotelu, motelu, pensjonatu, domu wypoczynkowego, domu wycieczkowego, schroniska młodzieżowego i schroniska (§ 19 ust. 1 pkt 1 lit. a);
3 m od granicy działki budowlanej, na której się znajdują. Jedynie gdy sąsiednia działka jest działką drogową, nie obowiązują żadne minimalne odległości od niej (§ 19 ust. 2 pkt 1 lit.a i ust. 7).
Podane odległości dotyczą miejsc postojowych do 10 stanowisk włącznie (a więc także pojedynczego miejsca postojowego), przy większej ich liczbie są wyższe.

Dla zabudowy jednorodzinnej przewidziano jednak dwa wyjątki od powyższych reguł:
-można usytuować przy domu niezadaszony parking składający się z jednego lub dwóch stanowisk postojowych dla samochodów osobowych przypadających na jeden lokal mieszkalny znajdujący się w tym budynku (§ 19 ust. 5 warunków technicznych). Nie trzeba ich więc odsuwać na 7 m od własnych okien, a gdy w budynku znajdują się dwa mieszkania – mogą się przy nim znaleźć dwa dwustanowiskowe parkingi;
-niezadaszony jedno – lub dwustanowiskowy parking dla samochodów osobowych można usytuować przy granicy działki, pod warunkiem że będzie się on stykał z również niezadaszonym parkingiem dla samochodów osobowych na sąsiedniej działce (§ 19 ust. 6 warunków technicznych). Wyjątek ten dotyczy również zabudowy zagrodowej.
Co ważne, powyższe wyjątki dotyczą wyłącznie miejsc postojowych bez żadnego zadaszenia.

Drugie

Parkowanie na wsi, na ulicy/drodze
Pytanie (z internetu odpowiadające pytaniu do sołtysa).
“Witam mieszkam na wsi i mam do takie pytanie: na mojej ulicy od już kilku dobrych lat sąsiad mieszkający na przeciwko parkuje swoje trzy samochody na ulicy. Samochody są tak zaparkowane, że bardzo uprzykrzają mi oraz wielu osobom wyjazd z mojej posesji czy nawet przejazd drogą, ponieważ aby przejechać ulicą trzeba zatrzymać się jeżeli jedzie coś z przeciwka, a nie mówiąc już o traktorach, które wraz z maszynami rolniczymi mają problem z przejazdem.”
“I moje drugie pytanie brzmi, czy jest jakiś przepis, który zakazuje takiego parkowania i przez jak długi okres czasu? I jeszcze jedno pytanie czy jeżeli ja postawie swój samochód po przeciwnej stronie ulicy (od mojej posesji) to czy mogę za to dostać jakiś mandat, a mój sąsiad też go dostanie czy tylko jedna strona zostanie ukarana?”
Zimą natomiast powstaje potężny problem z odśnieżaniem ulicy przez służby gminne!

Co mówi prawo?
Żaden przepis Prawa o ruchu drogowym ani też inne ustawy nie przyznaje prawa osobie, która mieszka w budynku lub mieszkaniu przy drodze publicznej, do parkowania na tejże drodze publicznej. Z art. 46 ust. 1 Prawa o ruchu drogowym wprost wynika, że zatrzymanie i postój pojazdu są dozwolone tylko w miejscu i w warunkach, w których jest on z dostatecznej odległości widoczny dla innych kierujących i nie powoduje zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub jego utrudnienia.

Tyle przepisy (w skrócie).

Przestrzeń naszej wioski “zagęszcza” się, a napływający mieszkańcy często nieświadomie, (po swoich przyzwyczajeniach z miasta) zapominają o zasadach panujących na wsi i przede wszystkich przepisach, które regulują postępowanie w zakresie użytkowania naszego niezbędnego narzędzia jakim jest samochód.

Zwracam się z serdeczną prośbą do wszystkich mieszkańców Czarnowca o stosowanie się do obowiązujących przepisów stanowiących o zagrożeniach i utrudnieniach na drogach publicznych oraz uszanowania przestrzeni prywatnej sąsiada podczas planowania parkingów na własnej posesji.

W przypadku praktyk parkowania w pasie drogi publicznej będziemy musieli występować z wnioskiem do zarządcy drogi o zmianę organizacji ruchu, np. o ustawienie znaku B-35.

Sołtys

Dodaj komentarz

Ułatwienia dostępności

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.