Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia

Odsluchaj artykuł
Print Friendly, PDF & Email

Rzekuń, dnia 01 grudnia 2021 r.
GGK.6820.1.2019

Pan Marek Karczewski Sołtys Wsi Czarnowiec Czarnowiec 4 07-411 Rzekuń
dotyczy: podania do publicznej wiadomości

Przesyłam w załączeniu Zarządzenie Wójta Gminy Rzekuń z dnia 01.12.2021 r w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze zamiany w celu podania do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni. Po tym okresie proszę o zwrot do tut. Urzędu dokumentu wraz z adnotacją o terminie wywieszenia.

z up.
Wójta Gminy
Teresa Łępicka
Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej

TREŚĆ ZARZĄDZENIA W ZAŁĄCZNIKU

Zgodnie z treścią Zarządzenia przekazuję mieszkańcom Czarnowca do publicznej wiadomości, na minimalny wymagany okres (21 dni), począwszy od dnia 20 grudnia 2021 (dzień odbioru listu na Poczcie Polskiej S.A.) do dnia 9 stycznia 2022 r.

Marek Karczewski
Sołtys

Dodaj komentarz

Ułatwienia dostępności

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.