Uwaga! Zmiana terminów opłat.

Zmiana terminów płatności opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Informuję, że od 1 stycznia 2022 roku nastąpiła zmiana terminów płatności opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Zgodnie z podjętą Uchwałą nr XLII/314/2021 Rady Gminy Rzekuń z dnia 23 listopada 2021 r. w/w opłatę należy uiszczać co kwartał, w terminach:
– za I kwartał do 15 kwietnia;    
– za II kwartał do 15 lipca;   
– za III kwartał do 15 października;    
– za IV kwartał do 15 grudnia.

Opłatę za gospodarowanie odpadami uiszcza się bez wezwania na indywidualny numer rachunku nadany każdemu płatnikowi.

MK

Print Friendly, PDF & Email

1 komentarz do “Uwaga! Zmiana terminów opłat.”

Dodaj komentarz