11 marca Dzień Sołtysa i Sołtyski

11 marca Dzień Sołtysa i Sołtyski

Z okazji Dnia Sołtysa/Sołtyski, przypadającego na dzień 11 marca, składam wszystkim Sołtysom i Sołtyskom z terenu gminy Rzekuń i sołtysom – sympatykom Czarnowca oraz gminy, najserdeczniejsze życzenia dużo zdrowia, wszelkiej pomyślności, sukcesów w działalności sołeckiej, a także jak najlepszej współpracy z mieszkańcami swoich sołectw.

  • wdzięcznych mieszkańców
  • aktywnej rady sołeckiej
  • zbudowania zgranej grupy wsparcia
  • wspierającego włodarza gminy
  • chęci korzystania z pomocy organizacji społecznych
  • mądrego rozkładania swoich sił

Jednocześnie składam najserdeczniejsze podziękowania i słowa uznania wszystkim sołtysom i sołtyskom za pracę pełną zaangażowania na rzecz lokalnej społeczności.

Sołtys Czarnowca
Marek Karczewski

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz