Od kiedy można składać wnioski o dodatek węglowy?

Odsluchaj artykuł
Print Friendly, PDF & Email

Od kiedy można składać wnioski o dodatek węglowy?
Tego jeszcze nie wiemy.
W ustawie jest zapis, że ze względu na ważny interes społeczny, wejdzie ona w życie już następnego dnia po opublikowaniu w Dzienniku Ustaw.
W praktyce ustawa o dodatku węglowym może wejść w życie w ciągu najbliższych tygodni. 5 sierpnia ustawę przyjął Sejm.
Musi ją jeszcze podpisać prezydent, a ma na to maksymalnie 21 dni. Tak więc najpóźniej pod koniec sierpnia ustawa zacznie obowiązywać.

Co to za dodatek?

Dodatek węglowy w wysokości 3000 zł, wypłacany będzie jednorazowo tym, którzy palą węglem.
Dla kogo dodatek do węgla?
Od kiedy i gdzie będzie można złożyć wnioski o dofinansowanie do węgla?
Jakie dane trzeba podać we wniosku o dodatek węglowy?

Dla kogo dodatek węglowy?

Przeznaczony jest dla gospodarstw domowych, w których głównym źródłem ogrzewania jest węgiel.

 • Dodatek węglowy przysługuje tym, którzy węgiel spalają w kotle, kominku, kozie, ogrzewaczu powietrza, trzonie kuchennym, piecokuchni, kuchni węglowej lub piecu kaflowym. Urządzenia te muszą być zasilane węglem kamiennym, brykietem lub pelletem zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego.
 • Nie ma kryterium dochodowego.
 • Dodatek węglowy powiązany jest z gospodarstwem domowym – wyłącznie jeden dodatek na jedno gospodarstwo domowe.

Od kiedy można składać wnioski o dodatek węglowy?

Tego jeszcze nie wiadomo, ale prawdopodobnym terminem może być już początek września 2022 r.
Wnioski będzie można składać w Urzędzie Gminy do 30 listopada 2022, osobiście lub przez internet.
Gmina ma maksymalnie miesiąc na wypłatę świadczenia (30 dni).
Dodatek węglowy będzie wyłączony spod egzekucji i zwolniony z podatku dochodowego od osób fizycznych.
Nie trzeba go będzie także uwzględniać przy obliczaniu wysokości osiągniętego dochodu.

Jakie dane są wymagane do złożenia wniosku?

 • organ, do którego składany jest wniosek o dodatek węglowy,
 • imię, nazwisko,
 • PESEL,
 • obywatelstwo,
 • numer i seria dowodu osobistego,
 • adres zamieszkania,
 • numer rachunku bankowego, na który zostanie przekazana kwota dodatku węglowego,
 • dane osobowe (także numery PESEL) wszystkich osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego. Dane pozostałych osób gospodarstwa domowego, potrzebne są, aby gminy mogły sprawdzić, czy np. kilka osób z jednego gospodarstwa nie złożyło wniosku.

Wnioskodawca musi też zaznaczyć z listy główne źródło ogrzewania.

Jaki warunek trzeba spełnić, aby otrzymać dodatek?

Dodatek otrzymają wyłącznie gospodarstwa, których właściciele złożyli deklarację CEEB!
Obowiązek złożenia upłynął dnia 30 czerwca 2022 r. – > PISALIŚMY O TYM TU

Kiedy dodatek do innych (ekologicznych) źródeł ogrzewania?

Z dostępnych źródeł prasowych wynika, że trwają intensywne dyskusje o dodatkach dla gospodarstw, które ogrzewają domy gazem, olejem opałowym, prądem. Czy i kiedy dodatek otrzymają gospodarstwa ekologiczne nie wiemy.
Na tę chwilę wiemy, że dofinansowanie otrzymają wyłącznie właściciele kopciuchów!
Liczymy na równe rekompensaty dla wszystkich gospodarstw domowych, niezależnie od rodzaju źródła ogrzewania.

UWAGA!
Dokładną datę od kiedy będzie można składać wnioski do UG podamy odrębnym komunikatem.

MK

 

Dodaj komentarz

Ułatwienia dostępności

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.