Fundusz Sołecki na 2023 r. wyodrębniony

Odsluchaj artykuł
Print Friendly, PDF & Email

Fundusz Sołecki na 2023 r. wyodrębniony

Fundusz Sołecki na rok 2023 został wyodrębniony z budżetu gminy Rzekuń. W roku 2023 sołectwo Czarnowiec będzie miało do dyspozycji kwotę 42 170,51 zł.

Wniosek może być uchwalony z inicjatywy sołtysa, rady sołeckiej lub co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa.
Zgłoszone we wniosku przedsięwzięcia muszą spełniać równocześnie trzy podstawowe warunki:
– są zadaniami własnymi gminy,
– służą poprawie życia mieszkańców,
– są zgodne ze strategią rozwoju gminy.
Fundusz sołecki to nie tylko pieniądze. Najważniejszą wartością funduszu sołeckiego jest to, że aktywizuje mieszkańców do wspólnych działań, służy budowaniu społeczeństwa obywatelskiego, uczy odpowiedzialności za lokalną społeczność i poszukiwania środków do realizacji miejscowych inicjatyw.

Zapraszam wszystkich pełnoletnich mieszkańców Sołectwa do przesyłania swoich propozycji, na co wydatkować przeznaczone dla Sołectwa fundusze.

Zebranie Wiejskie odbędzie się w piątek 23 września 2022 r. Do tego czasu przyjmuję Państwa propozycje.
Zapraszam do aktywności.

Poniżej przedstawiam listę dotychczas zgłoszonych propozycji:

1 czujnik smogu na świetlicy
2 deski ażurowe na ściany do wiaty
3 girlanda pod wiatę
4 kosz plenerowy
5 lodówka z zamrażarką
6 maszt na placu przed świetlicą
7 opłata za projekt oświetlenia ulicznego ul. Słonecznej
8 oświetlenie drogi w lesie przy ul. Dzikiej Róży
9 przyczepka samochodowa
10 regał metalowy do garażu
11 telewizor 55-60′
12 torba/pokrowiec do osprzętu nagłośnieniowego
13 urządzenia do utrzymania czystości
14 zakup infrastruktury do świetlicy: router, okablowanie, gniazda, sieciowe, korytka.

ZEBRANIE ROZPOCZNIE SIĘ O GODZ. 17:30

Sołtys Sołectwa Czarnowiec
Marek Karczewski

Ułatwienia dostępności

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.