Kasztanowce z opaskami

Odsluchaj artykuł
Print Friendly, PDF & Email

Kasztanowce z opaskami

Szrotówek kasztanowcowiaczek (Cameraria ohridella).
Przednie skrzydła o rozpiętości do 10 mm są złotoczerwone z biało czarnymi paskami. Po złożeniu przez samicę jaj wzdłuż głównego nerwu liścia rozwijają się larwy żerujące przede wszystkim na kasztanowcach. Mają kilka stadiów larwalnych – pierwsze cztery intensywnie żerują a następnie przekształcają się w poczwarki. Zimują w opadłych liściach otoczone kokonami. Cechuje je duża odporność na niskie temperatury. Rocznie mogą rozwinąć się trzy pokolenia. Szkodliwość gąsienic szrotówka polega na minowaniu liści i wyjadaniu miękiszu co może prowadzić do defoliacji, osłabienia a z czasem do obumierania całych drzew.

Jedną z metod ochrony przed szkodnikiem są opaski lepne z feromonem, umieszczanie w koronie drzew pułapek lejkowych oraz coroczne grabienie liści na jesieni w okolicy drzew w celu uniemożliwienia dalszego rozwoju szrotówka. Przyczynia się to, do zredukowania negatywnego wpływu tego owada na kasztanowce, które są pomnikami przyrody.

Dziś przy ulicy Kasztanowej w Czarnowcu dokonano oklejenia wszystkich kasztanowców opaskami lepowymi na owady.

SC

Ułatwienia dostępności

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.