Przekraczali granice podczas spaceru (zdjęcia)

Odsluchaj artykuł
Print Friendly, PDF & Email

Przekraczali granice podczas spaceru (zdjęcia)

Dziesiąta, jubileuszowa edycja spacerów leśnych “Liczenie Liści” przeszła do historii.
Tym razem, po kilku latach spacerów po zakątkach Czarnowca uczestnicy skierowali się w stronę Tobolic. Piechurzy ruszając przy Świetlicy Wiejskiej w Czarnowcu przy ulicy Dzikiej Róży 2 skierowali się nie tylko na granicę z Tobolicami ale granice przekraczali wielokrotnie. Trasa wiodła przez tereny gminy Rzekuń ale również przez miasto Ostrołęka. Miejscowości (tereny geodezyjne), które piechurzy “zaliczyli” to: Czarnowiec – Tobolice – Ostrołęka – Tobolice – Dzbenin – Czarnowiec – Korczaki – Borawe – Czarnowiec.
Do przejścia było niecałe 11 km.

Zanim doszło do startu “10. Liczenia Liści” pasjonaci wędrówek musieli wysłuchać kilku wskazówek o zasadach dzisiejszego spaceru. Organizator tego wydarzenia od samego początku (od 2014 roku) stara się przeprowadzać uczestników przez mało znane lub zupełnie nieuczęszczane obszary okolicznych lasów i terenów bezdrożnych. Tak było również w tym roku lecz wyzwanie przeprowadzenia uczestników przez Tobolice bezdrożami graniczy z cudem. Nie ma w tym przypadku możliwości pominięcia zwartej zabudowy podmiejskiej.
Organizator Marek Karczewski przybliżył w kilku zdaniach historię powstania tego listopadowego wydarzenia i przypomniał o miejscówkach, które dotychczas piechurzy odwiedzali.
Były to:
1. 2014.11.09 – Przystań
2. 2015.11.15 – Lelis
3. 2016.11.13 – Dąbrówka
4. 2017.11.12 – Przystań
5. 2018.11.18 – Czarnowiec
6. 2019.11.17 – Czarnowiec
7. 2020.11.15 – Czarnowiec
8. 2021.11.14 – Czarnowiec
9. 2022.11.13 – Czarnowiec
10. 2023.11.12 – Tobolice-Czarnowiec

Przed wymarszem uczestnicy otrzymali mapki z trasą, którą znało dotychczas tylko dwie osoby – organizator Marek Karczewski i Jacek Pawłowski. I właśnie o tym przed startem zarówno Marek jak i Jacek opowiedzieli oraz uczulili, aby podczas każdego postoju gdy tylko będą zabierać głos i opowiadać o historii i geografii danego miejsca należy się skupić i wychwycić w czasie tych przemówień odpowiedzi, które przydadzą się do rozstrzygnięcia konkursu na mecie.
Podczas postojów rzeczywiście, wszyscy uczestnicy słuchali uważnie, bo na mecie czekały wartościowe nagrody. Już podczas samego konkursu przy świetlicy okazało się, że niektórzy na postojach robili notatki zapisując je na swoich ściągawkach 🙂
Marsz trwał do godziny czternastej. Po wędrówce, na miejscu startu i mety wszyscy biesiadowali przy ognisku z pyszną kiełbaską od lokalnego wytwórcy, przy cieście własnej roboty, kawie, herbacie i innych napojach.

Trasa spaceru na aktualnej mapie.
Trasa spaceru naniesiona na starą mapę z 1932 r.

Podczas wydarzenia piechurzy mogli nie tylko podziwiać piękne okoliczności przyrody, ale też wysłuchać opowieści o historii Tobolic i Czarnowca.

Pan Jacek Pawłowski opowiada – uczestnicy notują 🙂

Ten spacer to również rekordowa ilość dzieci na trasie. Wszystkie dzielnie zniosły trudy wędrówki pomimo nudnych historycznych opowieści Pana Marka i Pana Jacka.
Jednak na mecie każde dziecko w nagrodę za dzielność otrzymało dyplom oraz nagrodę rzeczową.
Dziękujemy wszystkim dzieciakom za wytrwałość!

Jednym z ciekawszych akcentów spaceru był konkurs z czterdziestoma pytaniami – ostatecznie plus jednym.
Wszystkie pytania i zasady konkursu opracował Pan Jacek Pawłowski.
Do konkursu zostały dopuszczone wyłącznie chętne – zgłoszone wcześniej osoby. Każdy “zawodnik” otrzymał numer startowy aby podczas konkursu łatwo było wskazywać do odpowiedzi kolejnych uczestników.

Dziesięcioro śmiałków.

Oto pytania, które padły podczas konkursu. Prawidłowe odpowiedzi wytłuszczono.

1. Jak nazywały się jednostka administracyjna, grupująca kilka wsi, która po reformie administracyjnej 1973 roku została zamieniona przez gminę. 
a) ziemia
b) gromada
c) gubernia

2. W jakim województwie znajdował się Czarnowiec przed 1939 rokiem
a) białostockim
b) warszawskim
c) mazowieckim

3. W powiecie ostrołęckim są trzy wsie, których nazwy zaczynają się od sylab czarno-. Która trójka jest poprawna?
a) Czarnowiec, Czarnowo, Czarnotrzew
b) Czarnowiec, Czarnotrzew, Czarnolas
c) Czarnowiec, Czarnków, Czarnowo

4. Wieś Czarnowiec  dzieliła się po 1933 roku na  trzy jednostki administracyjne (wg przywoływanego w czasie spaceru artykułu). Która trójka jest poprawna?
a) C dwór, C włościański, C majątek
b) C dwór, C wieś, C bór
c) C dwór, C włościański, C ranczo

5. Czy po II wojnie światowej Czarnowiec kiedykolwiek znajdował się w innej gminie niż Rzekuń?
a) tak
b) nie

6. Czy w Czarnowcu kiedykolwiek była stacja kolejowa?
a) tak
b) nie

7. Czy braci Wyszomirskich w czasie II wojny światowej zamordowali Niemcy?
a) tak
b) nie

8. Ile przejazdów kolejowo drogowych na drogach powiatowych znajduje się w Czarnowcu
a) 1
b) 2
c) 3

9. Z okazji, której rocznicy powstania Czarnowca przypadającej w tym roku, odbyły się we wsi Dni Czarnowca?
a) 105
b) 610
c) 65

10. W Czarnowcu znajdują się dwie ulice o nazwach składających się z dwóch słów. Która para jest poprawna.
a) Dzikiej Róży  i Wyniosłych Kasztanowców
b) Dzikiej Róży i Wieczornych Mgieł
c) Dzikiej Róży i Porannej Rosy

11. Która edycja czarnowieckiego spaceru leśnego odbyła się w tym roku
a) piąta
b) dziesiąta
c) piętnasta

12. Jak nazywa się rząd owadów, których samice pasożytują w ciałach szerszeni, os i pszczół?
a) jętki
b) muchówki
c) wachlarzoskrzydłe

13. Która z wymienionych nazw własnych jest częścią Czarnowca?
a) Sahara
b) Sacharyn
c) Sachalin

14. Które wsie sąsiadują ze sobą na trójstyku, który mijaliśmy w czasie spaceru
a) Tobolice, Daniszewo, Czarnowiec
b) Czarnowiec, Borawe, Korczaki
c) Dzbenin, Korczaki, Czarnowiec

15. W Czarnowcu są trzy gatunki drzew, których egzemplarze mają status pomników przyrody 
a) lipy i jodły
b) lipy, modrzew i kasztanowce
c) wiązy i jesiony

16. Która z wymienionych nazw własnych jest częścią Czarnowca?
a) Zaborze
b) Zabuże
c) Borowce

17. Czy Zygmunt Wyszomirski brał udział w powstaniu warszawskim?
a) tak
b) nie

18 Czy Czarnowiec bezpośrednio przylega do Narwi
a) tak
b) nie

19. Od czego pochodzi nazwa świetlica
a) od nazwy owadów w miejscu gniazdowania których powstała pierwsza świetlica w Polsce
b) od tego, że świetlica z powodu zajęć oświatowych była oknem na świat
c) od miejsca, gdzie było światło i dzieci mogły się uczyć nawet po zmroku w niezelektryfikowaych wsiach polskich

20.  Która z wymienionych nazw własnych jest częścią Czarnowca?
a) Przechlew
b) Przece
c) Przeczki

21. Czy w Czarnowcu kiedykolwiek prowadzono wykopaliska archeologiczne?
a) tak
b) nie

22. Czy linie kolejowe wiodące przez Czarnowiec są:
a) wąskotorowe
b) normalnotorowe
c)  szerokotorowe

23. W drugiej części spaceru mijaliśmy
a) paśnik
b) paździerz 
c) pastuch

24.  Urządzenie, które stało przy paśniku to
a) lizak
b) lizus
c) lizawka

25. W lesie czarnowieckim została niedawno utwardzona żwirem gruntowa droga, z której przez lata korzystali mieszkańcy Kamianki, aby na skróty dostać się do Rzekunia. Nazwa tej drogi to:
a) Kobylnica
b) Kościelnica
c) Kostnica

26. Na szosie goworowskiej stoją dwa przystanki, które kiedyś były przystankami PKS. Jak prawidłowo rozwija się ten skrótowiec. 
a) Polska Komunikacja Samochodowa
b) Państwowa Komunikacja Samochodowa
c) Polska Komunikacja Szosowa

27. Mapa, która pokazuje granice wsi, miast, powiatów i województw to mapa…
a) administracyjna
b) hipsometryczna
c) hydrograficzna

28. Czy Czarnowiec sąsiaduje bezpośrednio z Ostrołęką?
a) tak
b) nie

29. Jak nazywa się rodzinny ogród działkowy znajdujący się w Czarnowcu
a) Czarnowiec
b) pod Gruszą
c) Eden

30. Mijaliśmy w czasie spaceru pozostałości wojskowej ciężarówki. Jak nazywał się pakt militarny, do którego należała Polska w czasach świetności tej ciężarówki, czyli przed 1989 rokiem. 
a) Rada Wzajemnej Pomocy Gospodarczej
b) Układ Warszawski
c) Ruch Państw Niezaangażowanych  

31. Czy przez Czarnowiec biegnie zelektryfikowana linia kolejowa?
a) tak
b) nie

32. W lesie czarnowieckim rośnie charakterystyczna roślina motylkowa występująca dziko oraz jako roślina uprawna. Jej nazwa to:
a) łubin
b) lublin
c) łupek

33. W dawnych czasach liczbę gospodarstw liczono według dymów, albo dachów. Jaka jest poprawna nazwa konstrukcji dachu.
a) wierzba dachowa
b) więźba dachowa
c) wiedźma dachowa

34. A skoro jesteśmy przy konstrukcjach z drewna… Grupa lip będąca pomnikiem przyrody nosi zwyczajową nazwę pochodzącą od budowli. Czy jest to.
a) altana
b) maneż
c) wiata

35. Która para nazw słodkich ciast/deserów  pochodzi od rzeczy, spotykanych w lasach i na łąkach, tym w Czarnowcu,  z których korzystają organizmy zwierzęce.  
a) dziupla i paśnik
b) kopiec kreta i mrowisko
c) ul i lizawka

36. Dlaczego w Czarnowcu nie ma brukowanych chodników dla pieszych, oddzielonych krawężnikiem i wyniesionych ponad jezdnię?
a)  nigdy ich nie było,
b) zostały rozkradzione przez szabrowników po wojnie, 
c) nie ma ich, bo ich zbudowania zabraniają przepisy o ochronie przyrody

37. Czy w Czarnowcu znajduje się przejazd kolejowy z zaporami?
a) tak
b) nie

38. Wracamy do pozostałości ciężarówki. Podobny środek transportu, czyli ciężarówka, która wyglądała jak autobus był używany również w cywilnym transporcie pod nazwą osinobus. Takimi pojazdami za komuny dowożono dzieci do szkół. Skąd ta dziwna nazwa – osinobus.
a) bo buda była nieogrzewana i dzieci siniały z zimna
b) od nazwy miejscowości Osiny, gdzie produkowano to cudo
c) od nazwiska inżyniera Henryka Osińskiego, który zaprojektował ten środek transportu 

39. Czy w Czarnowcu znajduje się skrzyżowanie dróg o ruchu okrężnym?
a) tak
b) nie

40. W Czarnowcu znajduje się ulica Porannej Rosy. A jaka była rosa – kultowy napój w czasach PRL
a) złota
b) srebrna
c) kryształowa

41. Jaką długości ma granica sołectwa Czarnowiec?
a) około 23 km
b) ponad 11 km
c) prawie 50 km

Uczestnicy okazali się znakomicie przygotowani i tylko na trzy pytania odpowiedzieli niewłaściwie.

Zwyciężczynią konkursu została Pani Iwona Tyszka-Piersa z Czarnowca – 8 pkt. Drugie miejsce zajął Mariusz Drobnikowski z Ostrołęki – 5 pkt. Trzecie miejsce to ex aequo trzy osoby, które zdobyły 4 punkty. – Olena Konstantinowa, Krzysztof Chojnowski i Artur Krzynówek wszyscy z Czarnowca.
Kolejne miejsca zajęli:
6. miejsce również ex aequo po zdobyciu 3. punktów, Serhei Palamarczuk, Arkadiusz Sikora, Anna Kosińska,
9. miejsce po zdobyciu jednego punktu Marcin Piersa i Grzegorz Ziemek.
Za prawidłowe odpowiedzi uczestnicy zostali udekorowani dyplomami i nagrodami rzeczowymi.
Gratulujemy zwycięzcom i pozostałym uczestnikom konkursu za dobre przygotowanie historyczno-geograficzne!

Zwycięzcy konkursu z nagrodami.

Z tego miejsca chciałbym serdecznie podziękować wszystkim uczestnikom spaceru za liczny udział i wiele radosnych rozmów podczas marszu.
Dziękuję serdecznie Panu Jackowi Pawłowskiemu za przygotowanie pytań, przeprowadzenie konkursu i obszerne opowieści na trasie przemarszu.
Dziękuję koleżankom i koledze z KGW Czarna Owca w Czarnowcu za przygotowanie ciast, stolika kawowego i ogniska z pysznie ugrillowanymi kiełbaskami. Podziękowania dla Pań: Małgorzaty Karczewskiej, Teresy Łępickiej i Pauliny Mierzejewskiej oraz dla Pana Piotra Mierzejewskiego.

Podziękowania należą się również sponsorom wydarzenia, którzy pomogli zorganizować dziesiąty spacer.
– Przemysławowi Rykowskiemu, Czarnowiec – Granit-Ost;
– Krzysztofowi Chojnowskiemu, Czarnowiec – moja-ostroleka.pl;
– Jarosławowi Jakubiakowi, Ławy – Best_Office.

Spacer “10. Liczenie Liści 2023” odbył się w niedzielę 12 listopada 2023 r.  w Czarnowcu.
W spacerze wzięło udział 40 osób.

Zapraszamy do bogatej galerii zdjęć – po kliknięciu w poniższy obrazek.

Galeria autorstwa: Marek Karczewski, Pijący_mleko, Krzysztof Chojnowski, Olena Konstantinowa.

Organizator
Marek Karczewski

Ułatwienia dostępności

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.