Informacja o braku możliwości poboru podatków 2024

Odsluchaj artykuł
Print Friendly, PDF & Email

Informacja o płatności podatków 2024

Według uchwały Rady Gminy Rzekuń nr XLII/308/2021, z dnia 23.11.2021 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso na terenie gminy Rzekuń.

Treść uchwały z 2021 r.

W myśl tej uchwały (obowiązującej) – na podstawie § 1, pkt. 2,2 nadal jestem inkasentem.

Dnia 7 marca 2024 r. podczas osobistej wizyty w Urzędzie Gminy w Rzekuniu celem pobrania dokumentów (kwitariuszy) nie otrzymałem ich – bez żadnego uzasadnienia.

Tym samym zostałem pozbawiony możliwości przyjmowania od Państwa podatków.
Nie posiadam zatem narzędzia do wykonywania swoich, prawnie zapisanych uchwałą Rady Gminy obowiązków.

Termin płatności podatku I raty upływa dnia 15 marca 2024 r.

Marek Karczewski

Ułatwienia dostępności

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.