“…podaje się do wiadomości mieszkańców co najmniej na 7 dni przed wyznaczoną datą zebrania.”

Odsluchaj artykuł
Print Friendly, PDF & Email

Dziś jest 29 kwietnia 2024 r.

Na terenie sołectwa Czarnowiec jest ustawionych przez Zakład Obsługi Gminy siedem tablic informacyjnych.

W zarządzeniu wydanym przez włodarza gminy Rzekuń czytamy:
“2. Ogłoszenie o terminie, miejscu i godzinie zebrania zostanie podane do wiadomości mieszkańców
sołectwa Czarnowiec na co najmniej 7 dni przed wyznaczonym terminem przez zamieszczenie ogłoszenia
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Rzekuniu, a także poprzez wywieszenie na tablicach
ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Rzekuniu oraz w sołectwie Czarnowiec, o treści jak w załączniku do
niniejszego zarządzenia.”

Dziś, w poniedziałek 29 kwietnia 2024 r. czyli siedem dni roboczych przed ogłoszonym terminem (zgodnie z zarządzeniem) nie zrealizowano pkt. 2 zarządzenia.

Zdjęcia siedmiu tablic wiejskich z 29.04.2024 r. – siedem dni przed terminem podanym w zarządzeniu.

MK

Dodaj komentarz

Ułatwienia dostępności

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.