Raport wójta o stanie gminy za 2023 r.

Odsluchaj artykuł
Print Friendly, PDF & Email

Raport wójta o stanie gminy za 2023 r.

Na stronie Urzędu Gminy w zakładce https://www.rzekun.pl/rg/sesje-rady/raport-o-stanie-gminy-za-2023-rok-zgloszenie-do-debaty czytamy tekst zachęcający mieszkańców do udziału w debacie.
Na zgłoszenie się do udziału w debacie mieszkańcy mają czas do środy 26.06.2024 r., do godz. 15:45.

“Informujemy, iż na najbliższej sesji Rady Gminy Rzekuń, która odbędzie się 27 czerwca 2024 roku, Wójt Gminy Rzekuń, zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, przedstawi Raport o stanie Gminy Rzekuń za rok 2023.
Nad przedstawionym raportem, który obejmuje podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim, przeprowadza się debatę, w której głos zabierają radni oraz mieszkańcy gminy.
Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie winien złożyć do Przewodniczącego Rady Gminy Rzekuń, pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 20 osób udzielających poparcia zgłaszającemu się do udziału w debacie.
Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi maksymalnie 15.
Zgodnie z art. 28 aa ust. 8 ustawy o samorządzie gminnym zgłoszenia składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy.
Po zakończeniu debaty nad raportem, Rada Gminy Rzekuń przeprowadzi głosowanie nad udzieleniem Wójtowi wotum zaufania.
Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 26 czerwca 2024 roku (środa), do godziny 15:45 w Biurze podawczym Urzędu Gminy w Rzekuniu przy ul. Kościuszki 33. Formularz zgłoszenia do zabrania głosu w debacie stanowi załącznik do niniejszej informacji oraz jest dostępny na stronie BIP Urzędu Gminy Rzekuń, a także w Urzędzie Gminy w Rzekuniu (tymczasowy punkt podawczy).”


(tekst na stronie UG w Rzekuniu, z 17 czerwca 2024 r.)

Możliwe, że do wszystkich Państwa zostały wysłane z systemu gminnego SMS-y informujące o ważnej debacie. Każdy kto zapisany jest do systemu powinien taki SMS otrzymać. Zasady przystąpienia do systemu gminnego informowania.

Ułatwiamy zapoznanie się “Raportem o stanie Gminy Rzekuń za rok 2023”. Zachęcamy do prześledzenia informacji o Czarnowcu zawartych w Raporcie.

RAPORT.pdf

Źródło: Rzekun.pl

MK

Ułatwienia dostępności

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.