FUNDUSZ SOŁECKI 2023

Wysokość środków przyznanych przez gminę na 2023 rok, na sołectwo Czarnowiec wynosi 42 170,51 zł.

Na zebraniu sołeckim 23 września 2022 r. o realizację przedsięwzięć głosowali mieszkańcy w ilości 999 osób.

#zadanieilośćPLAN (zł)
1zadanie 111
2zadanie 111
3zadanie 111
4zadanie 111
5zadanie 111
6zadanie 111
7zadanie 111
8zadanie 111
9zadanie 111


razem:42 170,51 zł

REALIZACJA 2023

1.