Kontakt z radą sołecką

Print Friendly, PDF & Email
  • Aldona Grono – przewodnicząca
  • Anna Gwiazdowska
  • Agnieszka Kośnik
  • Sławomir Kuźmiński
  • Teresa Łępicka
  • Jolanta Michniewicz
  • Piotr Mierzejewski