Kontakt z radą świetlicy

Print Friendly, PDF & Email
  • Zenon Dzwonkowski,
  • Marek Karczewski 533-613-913
  • Joanna Leszczyńska,
  • Eugeniusz Łępicki – gospodarz 500-278-777
  • Paulina Mierzejewska.