Mieszkańcy Czarnowca

Zgodnie z wynikami Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań, który odbył się w 2011 roku w Czarnowcu mieszka 384 osób:

Mężczyzn: 194
– w wieku przedprodukcyjnym: 43
– w wieku produkcyjnym: 138
– w wieku poprodukcyjnym: 13

Kobiet: 190
– w wieku przedprodukcyjnym: 58
– w wieku produkcyjnym: 104
– w wieku poprodukcyjnym: 28

źródło: GUS

W dniu 27 marca 2019 roku na pobyt stały w Czarnowcu zameldowanych było 479 osób.