Położenie

Czarnowiec w gminie Rzekuń
Czarnowiec w Polsce
Czarnowiec – mapa z 1972 roku
Czarnowiec – mapa z 1885 roku