Zgłoszenia 2021

W poniższych tabelach zaprezentowane są ważniejsze zgłoszenia mieszkańców Sołectwa Czarnowiec.

ZGŁOSZENIA ZREALIZOWANE stan na 16.09.2021

#ZGŁOSZENIEULICA /
DROGA
ZADANIEZGŁOSZENIE
MIESZKAŃCÓW
ZGŁOSZENIE
SOŁTYSA
MIEJSCE
ZGŁOSZENIA
FORMAPRZEW.KOSZTDATA
WYKONANIA
DNI
REALIZACJI
UWAGI
1Wyciek szamba z kanalizacji na rowie Czarnowiec-Rzekuń2550WGMINY2019-07-152019-07-16UG/WIOŚpisma
2021-01-10544przeczyszczono
2Wniosek o nadanie nazwy dla wyznaczonego obszaru (osiedla)DZIAŁKOWEGMINY2020-06-022020-11-23UGPismo+email
2021-04-10138odrzucono
3Karnisze, firany do świetlicyDzikiej RóżyGMINY2020-09-042020-09-15UGwniosek FS800,00 zł2021-05-05232zakupiono
4Ogrodzenie placu zabawDziałkowaGMINY2020-10-282020-12-17UGemail
2021-05-07141posadzono tuje
5Utwardzenie nawierzchnią bitumiczną okolicy krzyża-kapliczkiZłotaGMINY2020-10-022020-10-27UGPismo+email
2021-05-10195wyasfaltowano
6Utwardzenie drogi gminnejJarzębinowaGMINY2020-08-262020-09-04UGzebranie wiejskie
2021-05-25263wyżwirowano
7Oświetlenie uliczne skrz. Z drogą 4403WKasztanowaGMINY2020-10-302020-10-30UGtel
2021-05-29211montaż słupa
8Festyn Rodzinny z okazji Dnia DzieckaDzikiej RóżyGMINY2020-09-042020-09-15UGwniosek FS3 000,00 zł2021-06-04262zrealizowano
9„Czarna Owca”, czyli biblioteczka przydrożna2550WGMINY2020-09-042020-09-15UGwniosek FS3 000,00 zł2021-06-05263ustawiono
10Wniosek o nadanie nazwy dla drogi nr 49/9PułkowaGMINY2021-05-122021-05-20UGpismo+email
2021-07-2061Uchwała Rady
11Wniosek o nadanie nazwy dla drogi nr 324/14KsiężycowaGMINY2021-05-122021-05-20UGpismo+email
2021-07-2061Uchwała Rady
12Wniosek o nadanie nazwy dla drogi nr 54/3, 52/9, 52/47DW54GMINY2020-12-092020-12-29UGPismo+email
2021-07-25208Uchwała Rady
13Malowanie drogi (asfaltu) na zakręcie do Rzekunia od ul. Kościuszki2550WPOWIATU2019-03-012019-03-28UGpismo
2021-08-01857umalowano
14Umalować pobocza po OBU STRONACH JEZDNI!2550WPOWIATU2020-09-042020-09-04radny pow.zebranie wiejskie
2021-08-01331umalowano
15Żwirowanie ul. Lawendowa 547 mLawendowaGMINY2019-10-302019-10-30radna Czarnowcaemail
2021-08-02642wyżwirowano
16Utwardzenie drogi gminnej 49/9LawendowaGMINY2020-06-302020-09-04UGzebranie wiejskie
2021-08-02332wyżwirowano
17Żwirowanie ul. Topolowa 415 mTopolowaGMINY2019-10-302019-10-30radna Czarnowcaemail
2021-08-04644wyżwirowano
18Montaż progów zwalniających 2szt.KasztanowaGMINY2021-04-122021-06-20UGpismo
2021-08-1051zamontowano
19Montaż progu zwalniającegoDziałkowaGMINY2021-05-122021-05-20UGpismo
2021-08-1082zamontowano
20Żwirowanie ul. Kasztanowa 1030 m (żwir.250m)KasztanowaGMINY2019-10-302019-10-30radna Czarnowcaemail
2021-08-12652wyżwirowano
21Żwirowanie ul. Baśniowa 182 mBaśniowaGMINY2019-10-302019-10-30radna Czarnowcaemail
2021-08-25665wyżwirowano
22Żwirowanie ul. Dębowa 481 m (żwir.100m)DębowaGMINY2019-10-302019-10-30radna Czarnowcaemail
2021-08-25665wyżwirowano
23Kamery (fotopułapki) przenośne x2terenGMINY2020-09-042020-09-15UGwniosek FS2 000,00 zł2021-08-29348zakupiono
24Utwardzenie łącznika drogi do ul. DębowejTopolowaGMINY2020-08-102020-09-04UGzebranie wiejskie
2021-08-29359wykonano
25Lampy z czujnikiem ruchu na budynku świetlicy x2 Dzikiej RóżyGMINY2020-09-042020-09-15UGwniosek FS500,00 zł2021-09-02352zakupiono
26Utwardzenie poboczy od 4403W do posesji nr 12DziałkowaGMINY2019-10-012019-10-01UGpismo
2021-09-03703wykonano
27Maszt do wciągania flagi narodowej na placu przy świetlicy2550WGMINY2020-09-042020-09-15UGwniosek FS500,00 zł2021-09-08358odrzucono
28Ratowanie kasztanowców (maści, środki ochronne, żywica)KasztanowaGMINY2020-09-042020-09-15UGwniosek FS800,00 zł2021-09-08358odrzucono
29Montaż tablic z nazwą ulicy 1szt.BukowaGMINY2020-12-172020-12-17UGemail
2021-09-10267ustawiono
30Montaż tablic z nazwą ulicy 2szt.Dzikiej RóżyGMINY2020-12-172020-12-17UGemail
2021-09-10267ustawiono
31Montaż tablic z nazwą ulicy 1szt.GłogowaGMINY2020-12-172020-12-17UGemail
2021-09-10267ustawiono
32Montaż tablic z nazwą ulicy 1szt.KlonowaGMINY2020-12-172020-12-17UGemail
2021-09-10267ustawiono
33Montaż tablic z nazwą ulicy 1szt.LawendowaGMINY2020-11-092020-11-09ZOGtel
2021-09-10305ustawiono
34Montaż tablic z nazwą ulicy 3szt.LeśnaGMINY2020-12-172020-12-17UGemail
2021-09-10267ustawiono
35Montaż tablic z nazwą ulicy 1szt.Porannej RosyGMINY2020-12-172020-12-17UGemail
2021-09-10267ustawiono
36Montaż tablic z nazwą ulicy 2szt.ŚwierkowaGMINY2020-12-172020-12-17UGemail
2021-09-10267ustawiono

ZGŁOSZENIA NIEZREALIZOWANE stan na 16.09.2021

#ZGŁOSZENIEULICA /
DROGA
ZADANIEZGŁOSZENIE
MIESZKAŃCÓW
ZGŁOSZENIE
SOŁTYSA
MIEJSCE
ZGŁOSZENIA
FORMAPRZEW.KOSZTDATA
WYKONANIA
DNI
REALIZACJI
UWAGI
1Oświetlenie uliczne – budowa przy dr. 2550W od nr 22a do dr. 4403W2550WGMINY2020-08-102020-09-04UGzebranie wiejskie
/#ARG!
2Budowa przepustu pod 2550W w ciągu 4403W w pobliżu z Kasztanową2550WPOWIATU2020-07-012020-09-04radny pow.zebranie wiejskie
/#ARG!
3Likwidacja-przesunięcie tablicy „koniec Czarnowca”2550WPOWIATU2020-10-272020-10-27UGPismo+email
/#ARG!
4Drogowskaz na Osiedle Działkowe – 2szt (FS)4403WGMINY2019-09-242019-09-25UGwniosek
/#ARG!
5Oświetlenie uliczne drogi 4403W
Skrz. Jodłowa-Łączna
Skrz. Sosnowa-Złota
Skrz. z 2550W
Skrz z Kasztanową
Skrz z Działkową
4403WGMINY2020-09-042020-09-04UGzebranie wiejskie
/#ARG!
6Wniosek o nadanie nazwy dla drogi nr 4184403WGMINY2020-11-022020-12-01UGPismo+email
/#ARG!
7Montaż fotoradaru4403WPOWIATU2020-08-102020-09-04radny pow.zebranie wiejskie
/#ARG!
8Umalować pobocza po OBU STRONACH JEZDNI!4403WPOWIATU2020-09-102020-09-04radny pow.zebranie wiejskie
/#ARG!
9Utworzenie przejścia dla pieszych na 4403W/Jodłowa/Łączna4403WPOWIATU2020-10-262020-10-27UGPismo+email
/#ARG!
10Budowa, naprawa stromego wjazdu/wyjazduAkacjowaGMINY2020-07-122020-09-04UGzebranie wiejskie
/#ARG!
11Montaż tablic z nazwą ulicy 2szt.AkacjowaGMINY2020-12-172020-12-17UGemail
/#ARG!
12Oświetlenie uliczne – budowaBaśniowaGMINY2020-08-192020-09-04UGzebranie wiejskie
/#ARG!
13Montaż tablic z nazwą ulicy 1szt.BaśniowaGMINY2020-12-172020-12-17UGemail
/#ARG!
14Montaż tablic z nazwą ulicy 1szt.BłękitnaGMINY2020-12-172020-12-17UGemail
/#ARG!
15Żwirowanie ul. Brzozowa 337 m (żwir.100m)BrzozowaGMINY2019-10-302019-10-30radna Czarnowcaemail
/#ARG!
16Montaż tablic z nazwą ulicy 1szt.BrzozowaGMINY2020-12-172020-12-17UGemail
/#ARG!
17Żwirowanie ul. Bukowa 134 mBukowaGMINY2019-10-302019-10-30radna Czarnowcaemail
/#ARG!
18Budowa nawierzchni bitumicznej (asfalt) – zapisane w budżecie, w 2018r.CisowaGMINY2018-10-012018-10-01radna Czarnowcapismo
/#ARG!
19Budowa wodociągu do końca drogiCisowaGMINY2020-09-102020-10-27UGPismo+email
/#ARG!
20Budowa kanalizacji do końca drogiCisowaGMINY2020-09-102020-10-27UGPismo+email
/#ARG!
21Montaż tablic z nazwą ulicy 1szt.CisowaGMINY2020-12-172020-12-17UGemail
/#ARG!
22Oświetlenie uliczne – rozbudowaDębowaGMINY2020-08-182020-09-04UGzebranie wiejskie
/#ARG!
23Montaż tablic z nazwą ulicy 3szt.DębowaGMINY2020-12-172020-12-17UGemail
/#ARG!
24Żwirowanie ul. Działkowa 786 m (+ pobocza)DziałkowaGMINY2019-10-302019-10-30radna Czarnowcaemail
/#ARG!
25Kosz na śmieci – plac zabawDziałkowaGMINY2020-05-262020-05-26ZOGtel
/#ARG!
26Oświetlenie uliczne – budowa od 4403W do nr 14 przy DziałkowejDziałkowaGMINY2020-08-102020-09-04UGzebranie wiejskie
/#ARG!
27Rozbudowa placu zabawDziałkowaGMINY2020-09-042020-09-15UGwniosek FS6 991,55 zł/#ARG!
28Huśtawka, karuzela – plac zabawDziałkowaGMINY2020-10-282020-12-17UGemail
/#ARG!
29Montaż tablic z nazwą ulicy 4szt.DziałkowaGMINY2020-12-172020-12-17UGemail
/#ARG!
30Barierka ochronna nad rowem przy ul. Dzikiej RóżyDzikiej RóżyGMINY2020-08-152020-09-04UGzebranie wiejskie
/#ARG!
31Budowa wiaty bądź zadaszenia przy świetlicyDzikiej RóżyGMINY2020-09-042020-09-15UGwniosek FS6 000,00 zł/#ARG!
32Usunięcie drzew z pasa drogowego (suche sosny)Dzikiej RóżyGMINY2021-09-17/#ARG!
33Ławki i drzewa przy świetlicyDzikiej RóżyGMINY2020-09-042020-09-15UGwniosek FS900,00 zł/#ARG!
34Żwirowanie ul. Głogowa 156 mGłogowaGMINY2019-10-302019-10-30radna Czarnowcaemail
/#ARG!
35Montaż tablic z nazwą ulicy 1szt.JarzębinowaGMINY2020-12-172020-12-17UGemail
/#ARG!
36Montaż tablic z nazwą ulicy 1szt.JesionowaGMINY2020-12-172020-12-17UGemail
/#ARG!
37Usunięcie drzew z pasa drogowegoJodłowaGMINY2020-04-272020-09-04UGzebranie wiejskie
/#ARG!
38Oświetlenie uliczne – budowaJodłowaGMINY2020-05-052020-09-04UGzebranie wiejskie
/#ARG!
39Naprawa-korekta tabliczki z nazwą ulicy „Tobolice/Jodłowa”JodłowaGMINY2020-10-202020-10-20UGtel
/#ARG!
40Montaż tablic z nazwą ulicy 3szt.JodłowaGMINY2020-12-172020-12-17UGemail
/#ARG!
41Oświetlenie uliczne przy posesji ul.Kasztanowa 11KasztanowaGMINY2020-08-262020-09-04UGzebranie wiejskie
/#ARG!
42Pamiątkowa tablica przy „placu Wyszomirskich”KasztanowaGMINY2020-09-042020-09-15UGwniosek FS600,00 zł/#ARG!
43Montaż tablic z nazwą ulicy 3szt.KasztanowaGMINY2020-12-172020-12-17UGemail
/#ARG!
44Montaż tablic z nazwą ulicy 2szt.LazurowaGMINY2020-12-172020-12-17UGemail
/#ARG!
45Utwardzić część drogi gruntowejLeszczynowaGMINY2020-03-152020-03-20ZOGtel
/#ARG!
46Wykonanie nawierzchni bitumicznej na brakującym łączniku drogiŁącznaGMINY2020-06-062020-09-04UGzebranie wiejskie
/#ARG!
47Ustawienie znaków drogowych na skrz.
Dzikiej Róży/Kolejowa
Żeromskiego/Łączna
ŁącznaGMINY2020-10-262020-10-27UGPismo+email
/#ARG!
48Montaż tablic z nazwą ulicy 1szt.ŁącznaGMINY2020-12-172020-12-17UGemail
/#ARG!
49Montaż tablic z nazwą ulicy 2szt.ModrzewiowaGMINY2020-12-172020-12-17UGemail
/#ARG!
50Budowa wodociągu w drodze 416OlszynowaGMINY2020-01-312020-09-04UGzebranie wiejskie
/#ARG!
51Montaż lampy (dr 416/1) na słupie nr 10/2/11OlszynowaGMINY2020-02-272020-09-04UGzebranie wiejskie
/#ARG!
52Usunięcie suchych drzew przy drodze 416OlszynowaGMINY2020-04-272020-04-27UGemail
/#ARG!
53Montaż tablic z nazwą ulicy 3szt.OlszynowaGMINY2020-12-292020-12-31UGtel
/#ARG!
54Oświetlenie uliczne – budowaSłonecznaGMINY2019-02-202019-03-10UGpismo
/#ARG!
55Budowa wodociąguSłonecznaGMINY2019-03-052019-03-10UGpismo
/#ARG!
56Montaż tablic z nazwą ulicy 2szt.SłonecznaGMINY2020-12-172020-12-17UGemail
/#ARG!
57Montaż lustra przy wyjeździe z posesji nr 95SłonecznaPOWIATU2019-07-302020-05-27UGpismo
/#ARG!
58Budowa nawierzchni bitumicznej (asfalt)SłonecznaPOWIATU2020-01-312020-09-04radny pow.zebranie wiejskie
/#ARG!
59Tablica z nazwą miejscowości na granicy Czarnowiec/DaniszewoSłonecznaPOWIATU2020-09-182020-10-27UGPismo+email
/#ARG!
60Ustawienie koszy na wszystkich przystankach w sołectwiesołectwoGMINY2020-08-082020-09-04UGzebranie wiejskie
/#ARG!
61Wypełnienie piaskiem pod zabawkami na placach zabawsołectwoGMINY2020-10-282020-12-17UGemail
/#ARG!
62Oświetlenie uliczne – rozbudowaSosnowaGMINY2020-06-022020-09-04UGzebranie wiejskie
/#ARG!
63Montaż lampy przy posesji ul.Sosnowa 70SosnowaGMINY2020-08-182020-09-04UGzebranie wiejskie
/#ARG!
64Montaż lamp na słupach nr 5/2 i 7/2SosnowaGMINY2020-08-182020-09-04UGzebranie wiejskie
/#ARG!
65Utworzenie placu zabaw (działka Skarbu Państwa)SosnowaGMINY2020-09-042020-09-15UGwniosek FS
/#ARG!
66Montaż tablic z nazwą ulicy 5szt.SosnowaGMINY2020-12-172020-12-17UGemail
/#ARG!
67Demontaż znaków „dopuszczalna prędkość 70km/h”SosnowaPOWIATU2020-02-202020-09-04radny pow.zebranie wiejskie
/#ARG!
68Tablica „obszar zabudowany” tuż za skrz. z ul. WspólnąSosnowaPOWIATU2020-05-052020-09-04radny pow.zebranie wiejskie
/#ARG!
69Tablica z nazwą miejscowości na granicy Czarnowiec/DzbeninSosnowaPOWIATU2020-08-182020-09-04radny pow.zebranie wiejskie
/#ARG!
70Oświetlenie uliczne – rozbudowaŚwierkowaGMINY2020-08-192020-09-04UGzebranie wiejskie
/#ARG!
71Budowa nawierzchni bitumicznej (asfalt)ŚwierkowaGMINY2020-08-252020-09-04UGzebranie wiejskie
/#ARG!
72Oświetlenie uliczne – budowaTopolowaGMINY2020-06-022020-09-04UGzebranie wiejskie
/#ARG!
73Montaż tablic z nazwą ulicy 2szt.TopolowaGMINY2020-12-172020-12-17UGemail
/#ARG!
74Żwirowanie ul. Turkusowa 51 mTurkusowaGMINY2019-10-302019-10-30radna Czarnowcaemail
/#ARG!
75Montaż tablic z nazwą ulicy 1szt.TurkusowaGMINY2020-12-172020-12-17UGemail
/#ARG!
76Oświetlenie uliczne – rozbudowaWierzbowaGMINY2020-02-022020-09-04UGzebranie wiejskie
/#ARG!
77Budowa kanalizacjiWierzbowaGMINY2020-02-202020-09-04UGzebranie wiejskie
/#ARG!
78Budowa wodociąguWierzbowaGMINY2020-04-202020-09-04UGzebranie wiejskie
/#ARG!
79Montaż tablic z nazwą ulicy 1szt.WierzbowaGMINY2020-12-172020-12-17UGemail
/#ARG!
80Tablica z nazwą miejscowości na granicy Czarnowiec/ToboliceWspólnaGMINY2020-09-202020-10-27UGPismo+email
/#ARG!
81Montaż tablic z nazwą ulicy 2szt.WspólnaGMINY2020-11-092020-11-09ZOGtel
/#ARG!
82Tablica „obszar zabudowany” tuż za skrz. Zjazd z 4403WZłotaGMINY2020-09-102020-10-27UGPismo+email
/#ARG!
83Remont krzyża-kapliczkiZłotamieszkańcy2020-10-022020-10-27UGPismo+email
/#ARG!
84Przebudowa skrz. 2550W, Złotej i LazurowejZłotaPOWIATU2020-01-312020-09-04radny pow.zebranie wiejskie
/#ARG!
85Naprawa przepustu pod ul. Złotą – zjazd z 4403WZłotaPOWIATU2020-03-032020-09-04radny pow.zebranie wiejskie
/#ARG!