Zgłoszenia 2022

W poniższych tabelach zaprezentowane są ważniejsze zgłoszenia mieszkańców Sołectwa Czarnowiec.