Pielęgnacja lip przy 2550W

7 maja 2019r.
Na wniosek mieszkańców i sołtysa z dnia 28.02.2019r. do Zarządu Dróg Powiatowych w Ostrołęce w sprawie pielęgnacji lip rosnących przy krzyżu usytuowanego w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2550W Rzekuń-Czarnowiec, lipy miały być poddane zabiegom pielęgnacyjnym do dnia 30.04.2019 roku.

Z małym opóźnieniem we wtorek 7.05.2019 ekipa ZDP dokonała przycięcia uschniętych konarów drzew.

Dziękujemy.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz