Na Cisowej i Jesionewej od dziś widno

Dnia 21 grudnia 2019 roku mieszkańcy ulic Cisowej i Jesionowej mogą już spacerować bez latarek lub czołówek. Zgodnie z planowanym zadaniem z funduszu sołeckiego, zaplanowanego jeszcze za poprzedniej kadencji sołtys Wiesławy Milewskiej, podjętej uchwałą zebrania wiejskiego we wrześniu 2018r. zrealizowano dziś dwa zadania na naszych ulicach.

Nie mają jednak szczęścia mieszkańcy ulicy “Olszynowej” (działki 416/1 i 416/2), którzy już zostali pozbawieni żądanej nazwy swojej ulicy przy ostatnim posiedzeniu radnych gminy. Tym razem nie mogą doczekać się oświetlenia na ulicy, bo część linii energetycznej przebiega nie na działce gminnej.

Mamy jednak nadzieję, że i nazwa i oświetlenie będą niebawem cieszyć mieszkańców tej ulicy.

MK

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz