V Zebranie Wiejskie kadencji 2019-2024 – roczne

Odsluchaj artykuł
Print Friendly, PDF & Email

V Zebranie Wiejskie kadencji 2019-2024 – roczne

Sołtys Wsi Czarnowiec Marek Karczewski informuje o Zebraniu Wiejskim.
Zebranie odbędzie się w piątek 31 stycznia 2020 roku, w Świetlicy Wiejskiej przy ul. Dzikiej Róży 2 o godzinie 18:00

Serdecznie zapraszam wszystkich mieszkańców Czarnowca w czynne włączenie się w życie wsi. Przypomnijmy, że Zebranie Wiejskie jest wg ustawy o samorządzie gminnym organem uchwałodawczym. Do zakresu działań Zebrania Wiejskiego należy m.in uchwalenie rocznego planu wydatków sołectwa, rozpatrywanie sprawozdania sołtysa, wybór lub odwoływanie sołtysa oraz rady sołeckiej, uchwalenie zasad zarządzania mieniem gminnym i komunalnym, opiniowanie projektów uchwał Rady Sołeckiej, podejmowanie uchwał, a przede wszystkim podejmowanie inicjatyw społecznych.
Tematami zebrania będą:

  • wykonanie Funduszu Sołeckiego za 2019 rok
  • sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej za rok 2019
  • sprawy bieżące wsi

Szczegółowy porządek zebrania będzie podany po ustaleniach na zebraniu Sołtysa z Radą Sołecką.

Sołtys Marek Karczewski

1 komentarz do “V Zebranie Wiejskie kadencji 2019-2024 – roczne”

  1. Chciałbym aby został poruszony temat oświetlenia w nocy. Wnoszę aby latarnie które zostały powieszone świeciły A nie służyły tylko do ozdoby. Żałuję że nie będę mógł być na zebraniu.

    Odpowiedz

Dodaj komentarz

Ułatwienia dostępności

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.