Na ul.Lazurowej, Błękitnej, Szafirowej działa kanalizacja.

Odsluchaj artykuł
Print Friendly, PDF & Email

Na ul.Lazurowej, Błękitnej, Szafirowej działa już kanalizacja. O budowie pisaliśmy tu.
W poniedziałek 30 listopada 2020r. dyrekcja Ostrołęckiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji podpisała wymagane dokumenty techniczne.
Od dziś właściciele w.w. ulic mogą składać w OPWiK wnioski o uzyskanie warunków technicznych przyłączy.

Jeszcze do dnia 31.12.2020r. umowy na odbiór ścieków będą podpisane przez OPWiK w Ostrołęce, natomiast od 1 stycznia 2021r. obowiązek zawarcia umów z wszystkimi mieszkańcami Gminy Rzekuń spadnie na lokalny samorząd.
OPWiK w Ostrołęce wypowiedział wszystkim mieszkańcom z dniem 31 grudnia 2020r. umowy na odbiór ścieków.
Na pewno nie ma zagrożenia, że mieszkańcy gminy Rzekuń zostaną bez wody i z nieodprowadzonymi ściekami – świadczenia te gwarantowane są przepisami prawa. Gminy z miastem ustalają nowe zasady i sposób realizowania obu usług. Gminy zapewne w części wezmą nowe obowiązki na siebie i np. będą dostarczać wodę z własnych ujęć. Istnieje też możliwość, że na skutek decyzji miasta gminy będą dążyć do pełnej autonomii w zakresie dostaw wody i odbioru ścieków.
Z nieoficjalnych informacji wynika, że Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w Warszawie, Zarząd Zlewni w Ostrołęce ul. Poznańska 19, zalecają Gminie utrzymanie stawek za odbiór ścieków na dotychczasowym poziomie.

Od Nowego Roku faktury za ilość odprowadzonych ścieków będziemy otrzymywać z Gminy Rzekuń.
Do tematu będziemy powracać.

MK

Ułatwienia dostępności

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.