Ścieki tylko do 31 grudnia 2020r.?

Odsluchaj artykuł
Print Friendly, PDF & Email

Dnia 14 grudnia 2020r. ukazał się komunikat na stronie OPWiK, który dotyczy również mieszkańców Czarnowca.

Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji

Komunikat 14.12.2020

‼️

Szanowni Odbiorcy usług z terenu Gminy Rzekuń, Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Ostrołęce z przykrością informuje, że począwszy od dnia 01.01.2021r. nasza Spółka utraci prawo do realizacji zadania własnego Państwa Gminy w ramach zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków tj. dostarczania wody i odprowadzania ścieków na podstawie zawartych umów bezpośrednio do Państwa nieruchomości w warunkach stosowania przepisów ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1437 ze zm.). Zadanie własne w tym zakresie realizować będzie bezpośrednio Państwa Gmina, bowiem począwszy od dnia 01.01.2021 r. na mocy powołanych wyżej przepisów będzie bezpośrednio zobowiązana do zapewnia Państwu zdolności posiadanych urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych do realizacji dostaw wody w wymaganej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem oraz dostaw wody i odprowadzania ścieków w sposób ciągły i niezawodny, a także zapewnienia należytej jakości dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków.

Wyjaśniamy przy tym, iż w następstwie utraty przez naszą Spółkę prawa do prowadzenia działalności na terenie Państwa Gminy z przyczyn nieleżących po naszej stronie, z dniem 31.12.2020 r. rozwiązaniu ulegną zawarte z Państwem umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków i w tej dacie nastąpi również rozliczenie należności z tytułu dostarczonej wody i odprowadzonych ścieków.

Mając powyższe na uwadze, informujemy, że od dnia 01.01.2021 r. wszystkie sprawy dotyczące dostawy wody lub odprowadzania ścieków, a w szczególności wydawania warunków przyłączania, zawierania umów i rozliczeń będą realizowane bezpośrednio przez Państwa Gminę.

Dziękując Państwu za współpracę, przepraszamy za ewentualne utrudnienia i prosimy o wyrozumiałość, pozostając z Państwem w stałym kontakcie pod nr tel. 29 769 47 55 lub 29 769 47 57 oraz email ebok@opwik.pl

Z poważaniem
Prezes Zarządu
Andrzej Lech”

OFICJALNY KOMUNIKAT

Informuję mieszkańców, że ani woda ani ścieki nie zostaną dnia 1 stycznia 2021r. zakręcone!
Władze Gminy opracowują procedurę postępowania w zaistniałej sytuacji i już niebawem pojawi się oficjalny komunikat w tej sprawie.
Marek Karczewski
Sołtys Czarnowca

Dodaj komentarz

Ułatwienia dostępności

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.