Konsultacje społeczne w sprawie drogi Czarnowiec-Daniszewo

Print Friendly, PDF & Email

Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce informuje o możliwości zgłaszania uwag do planowanej przebudowy drogi powiatowej Nr 2851W.

Informuję mieszkańców Czarnowca, że składać uwagi można tylko do dnia 26.03.2021r. (piątek)!
Uwagi przesyłamy na adres zdpo-ka@wp.pl

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA